Lathund för behandling av personuppgifter

För att konkretisera vad GDPR egentligen innebär för de flesta företag så kan man sammanfatta det så här. Ett företag behöver rättslig grund för att att behandla personuppgifter. Har man inte rättslig grund så ska man enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningens text inte hantera personuppgifter. Här kommer en enkel och kortfattad checklista som du kan [...]

Vad är fastighetsrätt?

Fastighetsrätten bryter den vanliga strukturen på juridiken och handlar om alla frågor kopplade till fastigheter. Den brukar delas in i den allmänna och den speciella fastighetsrätten. Foto av Justina Rosengren Den vanliga strukturen på juridiken I allmänhet brukar man dela in juridiken utifrån rättsförhållandet – vilka [...]

En cykelverkstad är inget lämpligt komplement till bostadsbebyggelse

Besökarna till cykelverkstaden med cykeluthyrning kom ofta inte med bil, men verksamheten innebär enligt Mark- och miljööverdomstolen ändå ökade biltransporter. Dessutom låg verkstaden mindre än fem meter från grannarnas bostadsbyggnad. Därför var verksamheten inget lämpligt komplement till bostadsbebyggelsen. Foto av AndersQvicker från Pixabay Planenlighet När byggnadsnämnden [...]

Behöver ditt företag göra en konsekvensbedömning?

GDPR / Dataskyddsförordningen har varit en realitet en längre tid nu och de flesta har behövt göra och har gjort anpassningar. Det kan dock uppstå nya situationer i en verksamhet som kräver att man på nytt prövar hur väl man lever upp till bestämmelserna i förordningen. Varje gång man inför nya rutiner för behandling [...]

Vad innebär undersökningsplikten vid köp av bostadsrätt?

Många har hört att köparen har en undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt. Men när inträder egentligen undersökningsplikten och hur noga måste köparen undersöka en bostadsrätt innan köpet? Läs nedan om dolda fel och vanlig, ytlig och fördjupad undersökning! Foto av Justina Rosengren Felbedömning och relevansbedömning Vid [...]

Till toppen