VD:s behörighet att ingå viss typ av avtal

Är du VD för ett bolag och undrar vilka typer av avtal du får ingå åt bolagets räkning? Då är Merchantfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Behörighet enligt ABL Det är styrelsen som anses vara aktiebolagets främsta företrädare och det är även styrelsen [...]

Hur kan jag sälja en NFT?

För att kunna köpa och sälja NFT:er behöver du anskaffa en digital plånbok. Det finns olika digitala plånböcker online som exempelvis MetaMask, MyEtherWallet, WalletConnect och CoinBase. Vissa digitala plattformar där du kan köpa NFT- konst stödjer endast en typ av plånbok medan andra stödjer flera. Anskaffa en [...]

Styrelseledamöters ansvar för bolagets förpliktelser efter utträde

Var du styrelseledamot i ett bolag och är orolig för att bli personlig ansvarig för bolagets förpliktelser trots utträdde från bolaget? Då är Utträdesfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om kontrollbalansräkning Kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger aktiekapitalet. Om det är så [...]

Skyldighet för aktieägarna att svara för motpartens rättegångskostnader

Är du aktieägare och ditt aktiebolag funderar på att starta en domstolsprocess mot ett annat bolag? Vad är ansvarsgenombrott och vad gäller? Då är Processbolagsfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Ansvarsgenombrott Inom aktiebolagsrätten så gäller som huvudregel att delägarna inte är ansvariga för [...]