Som arbetstagare vill du veta vilka rättigheter du har gentemot din arbetsgivare med anledning av Covid-19. Det nya coronaviruset påverkar hela samhället och många arbetsplatser har påverkats på många olika sätt. Här får du svar på vanliga frågor som är bra att veta som arbetstagare i relation till coronaviruset.

Har du rätt att stanna hemma om du är rädd för att bli smittad på jobbet?

Nej, du har inte rätt att vara hemma för att du är rädd för att bli smittad på jobbet. Arbetsgivaren bestämmer om det är nödvändigt att stanna hemma för att minimera risken för smittspridning. Som arbetstagare kan du bli bestraffad för arbetsvägran om du stannar hemma för att du är orolig för smittrisken. Är du rädd ska du prata med din arbetsgivare och denne har skyldigheter att vidta åtgärder enligt arbetsmiljölagen att se till att du ska må så bra som möjligt på ditt jobb. Det handlar om vittgående skyldigheter att du kan arbeta med en god hälsa i behåll.

 

Har arbetsgivaren rätt att skicka hem dig för att jobba hemifrån?

Ja, arbetsgivaren har rättigheter att skicka hem dig för att sköta dina arbetsuppgifter hemifrån. Anser arbetsgivaren att det är det bästa sättet att sköta arbetet med hänsyn till smittspridningen för dig och andra medarbetare.

I vissa kollektivavtal finns det regler om avstängning av medicinska skäl. Saknas kollektivavtal har arbetsgivaren sin arbetsledningsrätt och skyldighet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarna har en skyldighet att se till att alla medarbetare på jobbet mår bra. Mår du psykiskt dåligt på grund av smittorisken är även det en faktor som man kan ta hänsyn till och du kan bli beordrad att jobba hemifrån. Du har ingen rätt att motsäga det om arbetsgivaren begär att du ska jobba hemifrån.

Kan arbetsgivaren förbjuda dig som arbetstagare att jobba för att förhindra smittspridning?

Ja, på arbetsplatsen kan arbetsgivaren förbjuda dig att arbeta. Har du som arbetstagare vistats utomlands, i synnerhet till riskområdena, är det arbetsgivarens ansvar att se till att smittan inte sprids. Arbetsgivaren kan beordra dig att vara hemma i minst två veckor för att säkerställa att du inte bär någon smitta. Du erhåller full lön under den tiden.

Arbetsgivaren har dock ingen rätt att kräva att du ska sjukskriva dig. Som arbetstagare är du den enda som kan sjukskriva dig. Som anställd har du ingen rätt att jobba, eller stanna hemifrån på grund av oro att bli smittad på arbetsplatsen. Väljer du att stanna hemma för att arbeta utan att få ett godkännande från arbetsgivaren, anses du vara olovligen frånvarande arbetet. Arbetsgivaren har ledningsrätt och ansvaret för arbetsmiljön i vidbemärkelse. Alla dina önskemål bör du kommunicera med din arbetsgivare för att hitta en så bra lösning som möjligt.

Våra arbetsrättsjurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom arbetsrätt relaterat till arbetsmiljö. Behöver du hjälp arbetsmiljön på ditt företag , så tar våra arbetsrättsjurister hand om ditt ärende inom arbetsrätt. Se även Rättsakutens kunskaper om arbetsrätt.