Coronavirusets spridning skapar oroligheter och svårigheter för både arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar enligt arbetsmiljölagen och du är skyldig att hålla arbetsmiljön sund och säker.

Lathund för arbetsgivares ansvar

Det är viktigt att du som arbetsgivare vet vilka åtgärder du ska vidta i situationer som utbrottet av Coronaviruset. För att optimera ditt företag på bästa möjliga sätt får du en lathund med vilka åtgärder du ska vidta i din organisation.

Sätt dig in i ditt ansvar enligt arbetsmiljölagen

 • Som arbetsgivare har du ett vittgående ansvar för arbetsmiljön i ditt företag. Du har skyldighet att upprätthålla en god arbetsmiljö vilket inkluderar smittspridning mellan anställda.
 • Gör en riskbedömning.
 • Utreda skyddsåtgärder.
 • Informera medarbetarna för att minska risken för smittspridning

Håll dig uppdaterad med utvecklingen från myndigheter

 • Se och lyssna på nyheterna.
 • Gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida för att få reda på spridningen av smittan samt vilka åtgärder myndigheter vidtar.
 • Ta reda på och håll dig uppdaterad om vilka förutsättningar som gäller för din bransch. Även om det i dagsläget inte finns branschspecifika åtgärder är det ditt ansvar att se till att du bidrar med att förhindra smittspridning.

Du har skyldighet att minska riskerna för smittspridning

 • Du kan minska riskerna att drabbas av influensa och förkylning, det gäller även Coronaviruset.
 • Informera dina anställda om hur viktigt det är med god handhygien.
 • Se till att samtliga medarbetare informeras om vilka risker som finns med Coronaviruset samt hur dessa ska undvikas.
Lathund för arbetsgivare under coronakrisen.

Lathund för arbetsgivare under coronakrisen.

För att minska riskerna för smittspridning ska du upplysa medarbetarna om vad som gäller på och utanför arbetsplatsen

 • Vilka åtgärder medarbetarna kan vidta själva
 • Vilka åtgärder du som arbetsgivare vidtar
 • Vid smitta ska den drabbade kontakta sjukvården och givetvis meddela händelsen till dig som arbetsgivare.

Om dina medarbetare har vistats i riskområden och uppvisar symptom

 Som arbetsgivare har du ansvar för att arbetsmiljön är säker på arbetsplatsen. Det kan innebära att du är tvungen att ställa frågor till dina medarbetare som kan uppfattas som känsliga. Det kan vara nödvändigt att fråga dina medarbetare om de själva och/eller dennes närstående har vistats i ett särskilt utsatt område. I sådana fall är det viktigt att vara extra vaksam på symptomen som hosta, feber och andningssvårigheter. Vid misstanke om smitta ska medarbetaren hänvisas till Vårdguiden 1177.

Möjliggör arbete hemifrån

 • Har du gjort bedömning enligt föregående punkt är det förståndigt att uppmana medarbetaren att jobba hemifrån.
 • Du är skyldig att tillgodose, på din bekostnad, med utrustning för att dom ska kunna sköta sitt jobb hemifrån.
 • Har din medarbetare arbetsuppgifter som inte kan utföras på distans kan du som arbetsgivare beordra denne att stanna hemma. Du får då betala full lön.

Undvik tjänsteresor och fysiska möten

 • Tänk över i vilken utsträckning tjänsteresor och övriga möten behöver genomföras rent fysiskt. Dagens moderna teknik kan ersätta många tjänsterelaterade möten och är ett klokt sätt för att minimera risken för potentiell smittspridning.

Värna om din personals hälsa

 • Förbered en lathund för krishantering.
 • Utse nyckelpersoner för att din verksamhet ska kunna överleva vid en värre epidemi och skydda nyckelpersonerna väl.
 • Gör en krisplan för att skydda fortsatt drift av verksamheten. Du bör veta var de viktigaste personerna befinner sig för snabb kontakt om det händer något oförutsett.
 • Granska alla avtal utifall du drabbas av force majeure från dina leverantörer, eller för att du måste påkalla force majeure (ett ursäktligt avtalsbrott) gentemot dina kunder. Det kan handla om att du inte kan leverera varor eller tjänster. Du bör i sådana fall kontakta en jurist för att gå igenom avtal för de specifika leverantörerna eller kunder.
 • Upprätta en särskild plan för tillfällig nedstängning eller andra driftsstörningar
 • Se över företagets försäkringar. Hur försäkras stopp i verksamheten och förluster i samband med Coronaviruset? Dem specifika försäkringar som du bör undersöka är tjänstereseförsäkring, epidemiavbrotts-/smittoavbrottsförsäkring (endast vid myndighetsbeslut mot verksamhet), leverantörsavbrott samt VD- och styrelseansvarsförsäkring.
 • Se över alla olika typer av avtal med dina viktigaste och centrala samarbetspartners du har för företaget. Undersök hur de har förberett sig och hur deras krisplan ser ut, hur ni ska lägga upp produktionen om Coronaviruset blir värre eller om det minskar. Detta är viktigt för att kunna bygga en aktionsplan för ditt företag och förutse riskerna.

Våra arbetsrättsjurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom arbetsrätt relaterat till arbetsmiljö. Behöver du hjälp arbetsmiljön på ditt företag , så tar våra arbetsrättsjurister hand om ditt ärende inom arbetsrätt. Se även Rättsakutens erbjudande om arbetsrätt. Om ditt företag drabbats av leveransstopp på grunda av force majeure hos leverantörer – klicka här.