Arbetsrätt

Arbetsrätt som rättsområde

Arbetsrätt är det rättsområde som rör de de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, det som kallas för den individuella arbetsrätten.
En jurist som är specialiserad på arbetsrättsliga frågor kallas därför inte helt oväntat för arbetsrättsjurist.

Arbetsrättsjurist: Arbetsrätt lagar, regler och avtal

Svenska arbetsrätten präglas än idag av Saltsjöbadsandan och Saltsjöbadsavtalet, som undertecknades 1938.
Saltsjöbadsavtalet cementerade i stort sett den svenska arbetsmarknadens norm om att det är arbetsmarknadens parter som skall sluta avtal, utan inblandning av regeringen.
Våra arbetsrättsjurister här på Rättsakuten AB har lång och omfattande erfarenhet inom rättsområdet, samt djupgående kunskaper inom arbetsrättsliga regler och lagar. Vi har stor erfarenhet av att hantera olika typer av frågor, såväl när det gäller att upprätta arbetsrättsliga avtal som vid förhandlingar och konfliktlösning.
Vi biträder dig i dina arbetsrättsliga frågor och ärenden med stort engagemang, oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare.

Arbetsrättslig juridik för arbetsgivare

Arbetsrättsliga frågor för både företagare / arbetsgivare:

  • Vi representerar dig och dina krav på ett övertygande sätt.
  • Vi löser tvisten på ett kostnadseffektivt sätt för dig.
Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor för arbetstagare:

Har du en tvist med din arbetsgivare?

  • Vi representerar dig och förhandlar med din arbetsgivare för att få tillbaka harmonin
  • Intresserad av att se till att du blir utköpt ur bolaget eller organisationen?

Ett axplock av vad vi på Rättsakuten kan hjälpa dig med som arbetsrättsjurist

Våra arbetsrättsjurister bland annat hjälpa dig med följande ärenden:

  • Anställning eller anställande
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Förhandling eller förhandlande
  • Omplacering / Omplaceringsförfarande
  • Uppsägning och avskedande / Uppsägan
  • Varsel / Varslande

Behöver du hjälp med frågor som rör arbetsrätt?

Arbetsrättsliga frågor är ofta mer än bara det som rör den anställd utan det kan vara arbetsmiljö frågor.

Det är inte ovanligt att vi får in frågor gällande diskriminering på en arbetsplats eller behov av omplaceringsförfarande till annat kontor.

Förhandlingar, Uppsägning, avskedande eller varsel är andra frågor som rör arbetsrättsliga frågeställningar.

Ta gärna kontakt med oss ifall du skulle behöva vår hjälp i arbetsrättsliga frågor.

Rättsakuten AB – juristerna som du vill ha vid din sida när det gäller arbetsrätt.

Kontakta oss idag för konsultation