About Faton Pasho

This author has not yet filled in any details.
So far Faton Pasho has created 71 blog entries.

VD:s behörighet att ingå viss typ av avtal

Är du VD för ett bolag och undrar vilka typer av avtal du får ingå åt bolagets räkning? Då är Merchantfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Behörighet enligt ABL Det är styrelsen som anses vara aktiebolagets främsta företrädare och det är även styrelsen [...]

Hur kan jag sälja en NFT?

För att kunna köpa och sälja NFT:er behöver du anskaffa en digital plånbok. Det finns olika digitala plånböcker online som exempelvis MetaMask, MyEtherWallet, WalletConnect och CoinBase. Vissa digitala plattformar där du kan köpa NFT- konst stödjer endast en typ av plånbok medan andra stödjer flera. Anskaffa en [...]

Styrelseledamöters ansvar för bolagets förpliktelser efter utträde

Var du styrelseledamot i ett bolag och är orolig för att bli personlig ansvarig för bolagets förpliktelser trots utträdde från bolaget? Då är Utträdesfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om kontrollbalansräkning Kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger aktiekapitalet. Om det är så [...]

Skyldighet för aktieägarna att svara för motpartens rättegångskostnader

Är du aktieägare och ditt aktiebolag funderar på att starta en domstolsprocess mot ett annat bolag? Vad är ansvarsgenombrott och vad gäller? Då är Processbolagsfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Ansvarsgenombrott Inom aktiebolagsrätten så gäller som huvudregel att delägarna inte är ansvariga för [...]

Hur köper jag en NFT?

Hur köper du en NFT? Rättsakuten redogör hur du går tillväga. Vart kan jag köpa en NFT? För det första måste du hitta en NFT som du vill investera i. De finns att köpa på en mängd olika digitala plattformar. Några populära just nu är OpenSea, Rarible, [...]

Om regressrätt på grund av att ha betalat bolagets skatteskuld

Undrar du huruvida en styrelseledamot kan göra gällande regressrätt gentemot den andra styrelseledamoten på den grunden att den har betalat bolagets skatteskuld? Då är Skatteskuldsfallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Om kontrollbalansräkning Kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger aktiekapitalet. Om det är [...]

Om klander av ett beslut fattad av årsstämman

Är du aktieägare och inte fått en kallelse till årsstämman? Då är SKAB-fallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om klander Enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen (ABL) så kan man klandra ett beslut om beslutet inte har skett i behörig ordning eller om [...]

Tolkning av ett avtals innehåll

En viktig utgångspunkten inom avtalsrätten är pacta sunt servanda, det vill säga att avtal ska hållas. Det uppstår oftast frågan om en part har presterat i enlighet med avtalet eller inte och för att kunna besvara frågan så måste man tolka innehållet i avtalet. Tolkning av ett [...]