About Faton Pasho

This author has not yet filled in any details.
So far Faton Pasho has created 76 blog entries.

Hur köper jag en NFT?

Hur köper du en NFT? Rättsakuten redogör hur du går tillväga. Vart kan jag köpa en NFT? För det första måste du hitta en NFT som du vill investera i. De finns att köpa på en mängd olika digitala plattformar. Några populära just nu är OpenSea, Rarible, [...]

Om regressrätt på grund av att ha betalat bolagets skatteskuld

Undrar du huruvida en styrelseledamot kan göra gällande regressrätt gentemot den andra styrelseledamoten på den grunden att den har betalat bolagets skatteskuld? Då är Skatteskuldsfallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Om kontrollbalansräkning Kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger aktiekapitalet. Om det är [...]

Om klander av ett beslut fattad av årsstämman

Är du aktieägare och inte fått en kallelse till årsstämman? Då är SKAB-fallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om klander Enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen (ABL) så kan man klandra ett beslut om beslutet inte har skett i behörig ordning eller om [...]

Tolkning av ett avtals innehåll

En viktig utgångspunkten inom avtalsrätten är pacta sunt servanda, det vill säga att avtal ska hållas. Det uppstår oftast frågan om en part har presterat i enlighet med avtalet eller inte och för att kunna besvara frågan så måste man tolka innehållet i avtalet. Tolkning av ett [...]

Vad är en NFT?

Non fungible tokens (NFT) har under den senaste tiden blivit allt mer populärt. Samlarobjekt som digital konst s��ljs till skyhöga priser på den digitala marknaden. Förkortningen “NFT” har till och med blivit utsedd till Årets ord 2021 av brittiska ordboken Collins. Vad betyder “non fungible”?  “Non fungible”, [...]

Om aktieägaravtalets bindande verkan

Undrar du om man genom aktieägaravtal kan med bindande verkan ge bort sin rätt att begära ett inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår i 22 kap. aktiebolagslagen (ABL)? Då är Carmeuse-fallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om aktieägaravtal Aktieägarna är parter i [...]

När kan man få rättsskydd i en vårdnadstvist?

Om du har en hemförsäkring så har du ett rättsskydd och då kan du i många fall få en del av dina rättegångskostnader i en vårdnadstvist ersatta. Ibland gör dock ettårsregeln att du inte får någon ersättning. Läs nedan om vad som gäller. En rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringen [...]

Kommuns ansvar för annans åligganden – fråga om ansvarsgenombrott

Jobbar du på en bank och står inför att ge banklån till ett aktiebolag vars majoritetsägare är en kommunal stiftelse? Då är fallet Handelsbanken vs Varbergs kommun ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Ansvarsgenombrott Av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen följer att delägarna i [...]

Vilken rättslig verkan har en utfästelse om att teckna aktier i framtiden?

Undrar du vilken rättslig verkan en utfästelse om att i framtiden teckna aktier har? Då är Teckningsutfästelsefallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Rättsakuten förklarar utfästelse om tecknandet av aktier här. Om aktieteckning Aktier räknas som lös egendom och kan överlåtas och förvärvas med [...]