About Faton Pasho

This author has not yet filled in any details.
So far Faton Pasho has created 71 blog entries.

Upphovsrätt – så skyddar du det du skapar

Vi har tidigare skrivit om IP-ägaravtal och hur viktigt detta är att få på plats i ett tidigt skede. Som nystartat företag, eller så kallad startup, har man ofta immateriella tillgångar, såsom ideer, kunskap eller varumärke. Dessa tillgångar bör skyddas, så att ingen annan kan kopiera dina idéer. [...]

Kompanjonsavtal – ett viktigt avtal mellan ägare av företag

Ett kompanjonsavtal är ett avtal mellan delägare av ett aktiebolag. Avtalet är mycket viktigt att ha på plats av flera olika anledningar. Dels för att reglera hur ägandefördelning ser ut, men också för att göra det tydligt hur det ska gå till om en av delägarna vill göra en exit och avsluta sitt engagemang [...]

Motivera personalen med incitamentsprogram för startups

Du som driver en startup har med all sannolikhet ett brinnande engagemang för bolaget och för den resa som företaget nu ger sig ut på. Motivationen är det sällan några problem med utan den största utmaningen är hur man ska få dygnets timmar att räcka till. Men hur överför man sin motivation på personalen? [...]

Vesting – säkerställ grundarens långsiktiga engagemang

Vesting är egentligen ett engelsk begrepp men som på senare år blivit allmänt vedertaget även i Sverige. En översättning till svenska skulle bli återköpsrätt, alltså en aktieägares rätt att återköpa aktier. Vesting är någonting som implementeras i aktieägaravtalet om man har flera aktieägare i bolaget. Kortfattat kan man säga att vesting innebär att aktieägare [...]

Är avdrag tillåtet för andras tillgångar? – Fallet ”Dödsboets fastighet”

Bedriver du en näringsverksamhet där tillgångarna inte ägs av verksamhetsutövaren? Det kanske är du själv som äger tillgångarna samtidigt som ditt bolag bedriver verksamheten. Undrar du vilka kostnader kopplade till tillgångarna som du får göra avdrag för i näringsverksamheten? Det kan du läsa om i rättsfallet ”Dödsboets fastighet”. [...]

Förebygga, hantera och undvika tvister

Som startup är det mycket som är nytt, inte bara bolaget i sig. Bolaget ska skriva sina första avtal, göra sin första försäljning, lansera sin första produkt, etc. Det kan ta ett tag innan alla rutiner finns på plats och många av de tvister som kan uppstå, beror just på att man gjort något [...]

Så här skriver du ett konsultavtal

Som startup vill man inte binda upp för mycket personal i ett tidigt skede. Anställningar är tröga kostnader som är svåra att anpassa efter konjunktur, tillväxt, investeringar och nya strategiska vägval. Har man väl anställt en person, bör man se det som en långsiktig investering, där personen kan vara en del av bolaget även [...]

Vad krävs för växelvis boende?

Om ni är separerade och har gemensam vårdnad om ert barn kan det ibland vara svårt att komma överens om var barnet ska bo. Då kan domstolen bestämma att barnet ska bo antingen hos den ena föräldern eller växelvis hos båda föräldrarna. Läs nedan om vad som krävs för växelvis boende. [...]

Drakn��stet väcker frågor om juridik för startups

När Draknästet gjorde comeback på SVT i augusti 2021, 10 år efter att de sista avsnittet sändes i kanalen, var det många som satt bänkade. Programmet går ut på att entreprenörer får pitcha sin företagsidé för en grupp riskkapitalister, de så kallade drakarna. Om någon av drakarna gillar idén, investerar dom i företaget, med [...]