Om Faton Pasho

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Faton Pasho skapat 107 blogginlägg för.

Dolda fel och undersökningsplikt

När man har upptäckt ett fel i en fastighet är nästa fråga om felet är ett dolt fel eller ett upptäckbart fel. Det som är avgörande är då omfattningen av köparens undersökningsplikt. Fel som köparen inte borde ha upptäckt vid en undersökning av fastighet är dolda fel och dessa fel ansvarar säljaren för. [...]

Videopodd: Peter pratar vårdnad

Peter pratar vårdnad är en videopodd om vårdnad, boende och umgänge. Podden hjälper dig som förälder att komma ur en vårdnadstvist på bästa sätt eller att undvika att alls hamna i en vårdnadstvist. Podden drivs av mig, Peter Dittmer. Jag är jurist och specialiserad på vårdnadstvister. I [...]

Påföljder vid köparens avtalsbrott

Vilka påföljder kan göras gällande mot en köpare som begår avtalsbrott? Vi på Rättsakuten reder ut juridiken åt dig. Påföljder vid köparens avtalsbrott Undrar du vilka påföljder man kan göra gällande mot en köparen som begår avtalsbrott? Nedan sker en redogörelse av köparens förpliktelser och vilka påföljder [...]

Avtalstolkning vid avvikande uppfattningar om avtalets innehåll

Hur ska man tolka ett avtal när det finns avvikande uppfattningar om avtalets innehåll? Nedan sker en redogörelse av dolusregeln och culparegeln. Dolusregeln En viktig regel när man tolkar avtal är dolusregeln. Dolusregeln grundar sig på vad som framkommer i andra stycket 6 § avtalslagen. Skulle den [...]

Beräkning av skadestånd i avtalsförhållanden

. Hur mycket kan man kräva i skadestånd från motparten när det har skett ett avtalsbrott? Vi på Rättsakuten reder ut juridiken åt dig. Det positiva kontraktsintresset I avtalsrätten är huvudregeln att löften ska hållas, vilket kallas för pacta sunt servanda. Grundtanken inom avtalsrätten är att de som [...]

Starta eget bolag – Rättsakuten hjälper dig

Går du i tankar kring att starta eget och börja arbeta för dig själv, istället för att arbeta för andra? Verkar det krångligt och oklart vad som krävs? Lugn, vi på Rättsakuten hjälper dig från start till mål. Vi ser till att det inte blir några oklarheter så att du kommer igång med ditt [...]

Vad säger visselblåsarlagen?

Rättsakuten har uppmärksammat att tidigare anställda i flera branscher anklagats för att bedriva konkurrerande verksamhet med företaget. Därför redogör nu Rättsakuten vad visselblåsarlagen säger. Visselblåsarlagen Lagen innebär kortfattat att anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden skyddas mot repressalier från arbetsgivaren. Lagen medför inte några förändringar i [...]

Video: Är det lagligt att ha åldersgräns på ägg?

Den senaste veckan har SVT rapporterat om att ungdomar legitimeras när de ska köpa ägg i en livsmedelsbutik i västra Stockholm. Rättsakutens jurist Fredrik Jörgensen ger juridikens syn på det hela. Är det lagligt med åldersgräns på ägg eller inte? I slutet av förra veckan rapporterade SVT [...]

Sju saker du bör veta om ditt anställningsavtal

Rättsakuten har den senaste tiden uppmärksammat att arbetssökande i flera branscher erbjuds anställningsavtal med oskäliga villkor. Därför har nu Rättsakuten tagit fram sju punkter du bör veta om ditt anställningsavtal. Anställningsavtal Vid en ny anställning är det många som skriver på ett anställningsavtal [...]

Ny ägare och ny arbetsgivare

Vad händer när du får en ny ägare och en ny arbetsgivare? Enbart det faktum att en verksamhet övergår från en arbetsgivare till annan innebär inte per automatik att det är fråga om en verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening. Rättsakuten förklarar ägarskifte. Det krävs [...]

Till toppen