Om Faton Pasho

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Faton Pasho skapat 97 blogginlägg för.

Vilken rättslig verkan har en utfästelse om att teckna aktier i framtiden?

Undrar du vilken rättslig verkan en utfästelse om att i framtiden teckna aktier har? Då är Teckningsutfästelsefallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Rättsakuten förklarar utfästelse om tecknandet av aktier här. Om aktieteckning Aktier räknas som lös egendom och kan överlåtas och förvärvas med [...]

När kan man få rättshjälp i en vårdnadstvist?

Om du befinner dig i en vårdnadstvist och har svårt att klara kostnaderna för ett juridiskt ombud, så är det bra att känna till när man kan få rättshjälp i en vårdnadstvist. Läs nedan om vad som krävs. Grundläggande krav för rättshjälp Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd [...]

Chefers behörighet att ingå avtal åt bolagets räkning

Är du chef för ett bolag och undrar vilka typer av avtal du får ingå åt bolagets räkning? Då är Solar-fallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Vad finns det för olika typer av fullmakter? Ställningsfullmakt Med ställningsfullmakt menas att någon intar en yttre [...]

IP-ägaravtal – viktigt för startup

Beroende på vad för typ av startup man är involverad i, kan ett IP-ägaravtal vara mer eller mindre avgörande för möjligheten att driva och utveckla företaget. IP står för intellectual property och är helt enkelt en beteckning på intellektuella tillgångar. Sitter ni på en briljant idé där ni som startup vill göra verklighet av [...]

Aktieägares ansvar för skador som aktiebolaget orsakar

Är du aktieägare och är orolig för att du ska hållas personligt ansvarig för skador som aktiebolaget orsakar? Då är Sidbrodammsfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Vad menas med ansvarsgenombrott? Utgångspunkten är att en aktieägare vanligtvis inte är ansvarig för aktiebolagets skulder. Enligt [...]

Upphovsrätt – så skyddar du det du skapar

Vi har tidigare skrivit om IP-ägaravtal och hur viktigt detta är att få på plats i ett tidigt skede. Som nystartat företag, eller så kallad startup, har man ofta immateriella tillgångar, såsom ideer, kunskap eller varumärke. Dessa tillgångar bör skyddas, så att ingen annan kan kopiera dina idéer. [...]

Kompanjonsavtal / Aktieägaravtal – ett viktigt avtal mellan aktieägare

Ett kompanjonsavtal /aktieägaravtal är ett avtal mellan delägare av ett aktiebolag. Avtalet är mycket viktigt att ha på plats av flera olika anledningar. Dels för att reglera hur ägandefördelning ser ut, men också för att göra det tydligt hur det ska gå till om en av delägarna vill göra en exit och avsluta sitt [...]

Motivera personalen med incitamentsprogram för startups

Du som driver en startup har med all sannolikhet ett brinnande engagemang för bolaget och för den resa som företaget nu ger sig ut på. Motivationen är det sällan några problem med utan den största utmaningen är hur man ska få dygnets timmar att räcka till. Men hur överför man sin motivation på personalen? [...]

Till toppen