About Fredrik Jörgensen

Jurist och ekon. dr.

Köpa husbil privat | Köpa begagnad husbil

Ska du köpa begagnad husbil finns det mycket att tänka på och det gäller att du är extra noggrann. Här får du information och tips om att köpa begagnad husbil för ett lyckat och smidigt köp. Vilken lag tillämpas vid köp av husbil mellan privatpersoner? Ska du köpa en husbil privat är det köplagen (KöpL) [...]

Dödsbodelägare | Vem ärver efter ett dödsfall?

När en person avlider uppstår en juridisk person - ett dödsbo. Delägare i dödsboet kallas för dödsbodelägare och är arvsberättigade släktingar (legala arvingar) och efterlevande make/maka, sambo, arvingar och eventuella universella testamentstagare till den avlidne. Bouppteckning För att ta reda på vilka som är arvsberättigade efter ett dödsfall görs en bouppteckning. Till bouppteckningsförrättningen kallas arvsberättigade [...]

Särkullbarn och arv | Så här hur fungerar det

I en familj där det endast finns gemensamma barn är arvsordningen att make eller maka ärver all kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt och att gemensamma barn ärver först när den efterlevande maken eller makan har avlidit. Gifta par som har särkullbarn För gifta par som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden eller äktenskap som [...]

Gåvobrev i arvskifte och förskott på arv

Gåvobrev till bröstarvingar ses i första hand som förskott på arv. Gåvor eller förskott på arv är ett utmärkt sätt för den som vill dela med sig att ha kontroll om vem som får vad innan den avlider. Gåvor eller förskott på arv Huvudregeln är att alla gåvor man ger till sina barn under ens [...]

Konsumentköplagen för företagare

Konsumentköplagen tillämpas när du som företagare säljer produkter till konsumenter. Konsumentköplagen är en så kallad indispositiv lag – en tvingande lag till konsumentens fördel. När konsumentköplagen tillämpas Konsumentköplagen är en svensk tvingande lag som föreskriver bland annat vilka regler som gäller huruvida varan är felaktig och vad konsumenten kan ställa för krav i det aktuella [...]

Konsumentköplagen för konsumenten

Konsumentköplagen (KKöpL) är till konsumentens fördel eftersom konsumentköplagen i stor omfattning är indispositiv - en tvingande lag. Det innebär att när konsumenten köper en vara från ett företag får företaget inte ge dig sämre villkor än vad lagen föreskriver. Konsumentköplagen Konsumentköplagen reglerar vad som gäller när konsumenten köper lösa saker av företagare. Lagen är tvingande [...]

Köpa båt av båthandlare | Konsumentköplagen

Ska du köpa båt av en båthandlare är det konsumentköplagen som är tillämplig. Innan du köper en båt bör du bekanta dig med båtämnet, vilket kan bespara dig både pengar och bekymmer. Köpa båt av båthandlare Konsumentköplagen (KköpL, KKL) tillämpas när du som privatperson köper en vara – i detta fall en båt – av [...]

E-handelslagen för företagare | Att tänka på

E-handelslagen gäller både för företagare och konsumenter. Men det finns viktiga lagar och regler som du bör ha koll på när du säljer varor och tjänster på internet. Framförallt är det e-handelslagen, distansavtalslagen och avtal utanför affärslokal (DAL). När gäller e-handelslagen? Lagen gäller när du som företagare säljer varor och tjänster via internet. E-handelslagen är [...]

Köpa båt av privatperson | Köplagen

Ska du köpa båt av privatperson är det villkoren i köplagen som gäller. Det kan vara frestande att köpa en begagnad båt, utbudet på andrahandsmarknaden är stor och har ofta förmånliga priser. Många affärer blir bra affärer, men inte alla. Det finns mycket att tänka på vid köp av begagnad båt. Köplagen När en båtaffär [...]

Vad är tredjemansavtal?

I juridiska sammanhang är det den första och andra personen som ingår avtal med varandra. Den tredje mannen är den part som kan få en självständig rätt eftersom de två parterna har ingått ett avtal. Vad är ett tredjemansavtal? De första och andra männen är de som ingår ett avtal med varandra medan den tredje [...]