fbpx

Om Sandra

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Sandra skapat 57 blogginlägg för.

Vad innehåller en bolagsordning?

26 januari, 2021|

Bolagsordning är ett av de centrala begreppen i ett aktiebolag och därför tar aktiebolagslagen upp bolagsordningen redan i 3 kapitlet. I denna artikel ska vi mer i detalj presentera vad en bolagsordning är och varför den är viktig för ett aktiebolag. Vad innehåller en bolagsordning? Vad är en bolagsordning? Först och främst ska [...]

Inkråmsöverlåtelse – Hur går ett köp av ett inkråm till?

26 januari, 2021|

I denna artikel ska vi gå igenom vad en inkråmsöverlåtelse är och hur den kan fungera. Det finns ett antal saker att ha i åtanke om man ger sig på att köpa eller sälja ett inkråm. Särskilt viktigt är det att förstå skillnaden mellan att köpa eller sälja ett inkråm och att köpa eller sälja [...]

Hur går delning, fusion och överlåtelse till enligt aktiebolagslagen?

26 januari, 2021|

I denna artikel ska vi översiktligt redogöra för hur överlåtelse, fusion och delning av ett aktiebolag skall gå till i enlighet med bolagsrätt i allmänhet och aktiebolagslagen i synnerhet. De kapitel som berör överlåtelse, fusion och delning är alla långa och mycket detaljerade. Den som önskar genomföra en överlåtelse, fusion eller delning rekommenderas därför att [...]

Hur upprättas avtal om företagsköp och företagsöverlåtelser?

26 januari, 2021|

För affärsmän är det en dröm om att få köpa eller sälja ett företag, eller tillräckligt med aktier för att få inflytande i företaget. Men för att genomföra planen behövs det förstås inte bara vilja, visioner och kapital utan också viss kunskap om hur en företagsöverlåtelse faktiskt går till. Företagsköp och företagsöverlåtelser Hur [...]

Hur genomförs en bolagsstämma i ett aktiebolag?

25 januari, 2021|

Aktieägarens rätt att ta utöva inflytande i ett aktiebolag utövas vid de återkommande bolagsstämmorna. En bolagsstämma är motsvarande till ett årsmöte i en ideell förening, årsmöte kan också användas som synonym till en bolagsstämma ibland. Bolagsstämman som institution behandlas i aktiebolagslagens 7 kapitel. Hur genomförs en bolagsstämma i ett aktiebolag? Bolagsstämmor är något [...]

Hur ändra bolagsordning i ett aktiebolag?

25 januari, 2021|

Bolagsordningen är ett aktiebolags grundlag. Det är i bolagsordningen som det bestämts vad bolaget ska göra, vilket aktiekapital det ska ha, var det hör hemma med mera. Men det finns situationer då ett företags förutsättningar ändrats på ett sätt som gör att bolagsordningen också behöver förändras. Hur ändra bolagsordning i ett aktiebolag? En [...]

Vilket ansvar har styrelsen i ett aktiebolag?

25 januari, 2021|

Aktiebolagslagen är en central del i hur lagstiftaren reglerar ett aktiebolags verksamhet i Sverige. Även om namnet aktiebolagslagen låter allomfattande för ett aktiebolag så finns det även andra lagar inom till exempel skatterätt och avtalsrätt som har stark bäring på aktiebolag. Vilket ansvar har styrelsens i ett aktiebolag? Även om aktiebolagslagen är mycket [...]

Definition av ÄTA-arbeten

21 januari, 2021|

För den som aldrig tidigare beställt större entreprenader, eller som aldrig själv arbetat inom byggbranschen, kan definition av ÄTA-arbete vara ett obekant.  Definition för ÄTA-arbete säger att ÄTA betyder ändring, tillägg och avgående. ÄTA är en förkortning och den används flitigt inom byggbranschen Det finns en korrekt och allmänt vedertagen definition av ÄTA-arbeten. [...]

Varför ingår inte ÄTA-arbeten i mitt avtal?

20 januari, 2021|

ÄTA-arbeten är av sådan natur att de inte kan finnas med i ditt avtal. Det är själva definitionen av ÄTA-arbeten. ÄTA-arbeten kan dyka upp vid alla större byggnationer och projekt. De fyller en viktig funktion för både för dig som beställare och för entreprenören. ÄTA kan inte räknas in i ditt avtal då själva [...]

Hur mycket kan man behöva betala för ÄTA-arbeten?

20 januari, 2021|

Kostnaderna för ÄTA-arbeten kan fort dra iväg om du inte är uppmärksam. För att gardera dig ska du se till att ta fram den information som entreprenören behöver ha på förhand samt noga se över avtalet. Du ska inte behöva betala mer än 15 procent av den ursprungliga kontraktssumman för ett ÄTA-arbete. När [...]

Till toppen