About Sandra

This author has not yet filled in any details.
So far Sandra has created 102 blog entries.

Vad är en fullmakt och hur fungerar en fullmakt?

Att ”ge eller ha en fullmakt” är termer som man ofta hör i en mängd olika sammanhang. Det är inte sällan som personer ger fullmakt till någon annan för att sköta olika ärenden. Vad är en fullmakt? Det är särskilt vanligt att äldre personer ger fullmakt till en närstående för att sköta bankärenden, apotek med [...]

Vad är avtalsbundenhet?

Förhandlingar om affärsavtal kan ofta dra ut på tiden om det är stora affärer man förhandlar om. Avtalen kan vid sådana affärer också bli mycket omfattande, komplexa och detaljrika. Det är viktigt att veta när ett avtal har ingåtts Vid intensiva och långvariga förhandlingar är det också viktigt att ha helt klart för sig när [...]

Vad är avtal i strid mot lag?

Avtal är centralt inom näringslivet där både företag och privatpersoner ingår avtal dagligen. Mestadels är det små avtal som handlar om konsumentköp, men lika ofta sker ingående av stora avtal mellan företag. Avtal av den typen är ofta mycket detaljrika och väldigt omfattande. Vad är avtal? Inom näringslivet, inkluderat affärer mellan företag och konsumenter, är [...]

Bestrida faktura – Hur bestrider man en faktura?

Att bestrida en faktura är många gånger mycket enkelt men ibland kan det bli lite mer komplicerat och i sällsynta fall kan ett bestridande av en faktura också leda till en formell tvist. Nedan ska vi gå igenom olika situationer hur ett hushåll eller ett företag kan agera när de får en felaktig faktura och [...]

Avtals innehåll – Hur skriver man ett avtal?

Avtal är centrala för att ekonomin i ett samhälle ska fungera. Det är avtal, och då förstås avtals innehåll, som reglerar alla förhållanden mellan privatpersoner och företag, relationen emellan olika företag och också privatpersoner emellan samt många gånger också mellan offentlig sektor och företag och privatpersoner. Vad är avtal? Avtal är det som stadgar vad [...]

Vad innebär separabilitetsdoktrinen i samband med skiljeavtal?

Vad innebär separabilitetsdoktrinen i samband med skiljeavtal? Själva begreppet separabilitetsdoktrinen i sig själv ger ingen ledtråd till vad den handlar om förutom att den på något sätt i detta fall är kopplad till skiljeavtal. Skiljeavtal är en klausul i avtal som stadgar att företag som tvistar om avtal ska föra tvisten om dessa avtal i [...]

Vad är lagen om skiljeförfarande?

Som med många andra frågor som rör företagande så finns det en lag också om skiljeförfarande. Nedan redogörs de viktigaste delarna av lagen om skiljeförfarande och hur den påverkar företag i allmänhet och företag som använder sig av skiljeklausuler i avtal i synnerhet. Vad lagen om skiljeförfarande stadgar Lagen om skiljeförfarande stadgar att företag kan [...]

Vad är en skiljeklausul i ett avtal och vad innebär det?

Skiljeklausuler är mycket vanliga i avtal, särskilt om avtalsparterna är större företag. Men vad är en skiljeklausul i ett avtal egentligen? Varför är skiljeklausulen vanlig i avtal? Först och främst får vi väl utgå från att skiljeklausuler är vanliga i avtal för att de tillför något väsentligt till avtalen, något som uppfattas som bra för [...]

Vad är förenklat skiljeförfarande och hur fungerar det?

I affärsvärlden är avtal centralt och många avtal är ganska enkla och handlar om mindre köp av varor eller tjänster. Men det är också vanligt med större avtal som är omfattande, reglerar förfaranden i detalj och som sträcker sig över flera år. Företag som ingår stora och omfattande avtal Det är särskilt större företag som [...]

Vad är en skiljedomstol och hur fungerar den?

En skiljedomstol används ofta av företag för att lösa tvister. Men vad är egentligen en skiljedomstol och finns det några kända skiljedomstolar i Sverige? En skiljedomstol är en privat domstol och används av företag för tvistlösning När företag ingår avtal med varandra så är de ofta, redan när avtalet ingås, väl medvetna om att det [...]