About Sandra

This author has not yet filled in any details.
So far Sandra has created 102 blog entries.

Vad innebär skiljedom och skiljeförfarande?

Med jämna mellanrum hör man att det meddelats skiljedom i en tvist mellan två företag. Inte sällan är det en tvist mellan stora företag, tillräckligt stora för att de ska få uppmärksamhet i media. Vad är det som skiljer en skiljedom från en vanlig dom? En skiljedom är en dom som meddelas efter att ett [...]

Skiljedom inom entreprenadrätt eller vid entreprenad

Tvister om avtal som dras till skiljedomstol för skiljedom är något som tyvärr är vanligt förekommande inom många branscher. Tvister inom entreprenadbranschen Tvister om entreprenad är inget undantag, tvärtom är tvister inom entreprenadbranschen vanligare än i resten av näringslivet. Det kan bero på att entreprenadkontrakt ofta är komplexa och innehåller väldigt många olika moment som [...]

Hur löser man en tvist i skiljenämnd?

Att lösa tvister i skiljenämnder, eller skiljedomstolar som de också kallas, är vanligt vid tvister inom internationellt affärsliv. Konfliktlösning i samband med en tvist är en stor utmaning för många företag Det är inga företag eller privatpersoner som vill ha tvister, tvister kostar pengar och tid. Det man vill är istället att avtal följs på [...]

Skiljedomsförfarande vid Internationella Handelskammaren

Internationella Handelskammaren, eng International Chamber of Commerce ICC, uppger själva att de är världens största näringslivsorganisation. ICC Internationella Handelskammaren är känd under förkortningen av dess engelska namn, ICC. ICC används därför lika ofta som Internationella Handelskammaren i text och tal. ICC har som uttalat mål att främja global frihandel och underlätta internationella affärer. ICC ståtar [...]

Finns det en skiljedomstol i Stockholm?

Skiljedomstolar är en slags privata domstolar som avgör tvister mellan företag. I Sverige är det mycket vanligt att företag har så kallade skiljeklausuler i sina avtal. Avtal leder till behovet av en skiljedomstol Den vanligaste platsen för skiljedomstol i Sverige är Stockholm, som är centrum är den plats där de flesta större företag har sitt [...]

Beräkning av preskriptionstid vid utebliven slutbesiktning

Beräkning av preskriptionstid vid utebliven slutbesiktning Högsta domstolen (HD) har i målet NJA 2015 s. 862 avgjort en tvist gällande en fordran på tilläggsarbete och därigenom har givit en vägledning kring frågan om hur preskriptionstid ska beräknas när någon slutbesiktning av en entreprenad inte har skett. I denna artikel kommer att redogöras för vad som [...]

Fodervärd åt häst och upprätta skriftligt avtal

Att vara fodervärd åt en häst är ett bra sätt att prova på hur det verkligen är att ha en egen häst. Det är även ett fördelaktigt alternativ för den som inte har möjlighet att köpa egen häst. Det är viktigt att upprätta ett skriftligt avtal för att undvika missförstånd och konflikter. Fodervärden har [...]

Konsumentskyddslagen stärks med nya konsumentköpregler

Utredningen rekommenderade införandet av en ny lag för att ersätta konsumentköplagen - konsumentskyddslagen om inköp och vissa andra avtal. Konsumentskyddslagen stärks med nya konsumentköpregler I takt med att den digitala marknaden utvecklas Det blir allt vanligare att individer köper varor på Internet och över landsgränserna. En stor del av köpen kommer från företag [...]

Hur överklagar man försäkringsbeslut?

Försäkringar tecknar vi för att skydda oss själva mot oförutsedda händelser av negativ karaktär. Vanliga typer av försäkringar är skydd mot olyckor, skador av egendom, brott samt olika typer av sjuk- och livförsäkringar. Andra typer av försäkringar kan vara mot förlust av inkomst, rättsskydd vid stämningar med mera. Hur överklagar man försäkringsbeslut? Försäkringar [...]

Hur går en uppsägning av ett hyresavtal till?

Fastighetsrelaterad juridik är en väldigt stor del av lag och rätt i Sverige. Svenskarna köper och säljer bostäder, man hyr en bostad eller annan lokal, företag köper och säljer fastigheter och väldigt många företag hyr kontor eller butikslokaler. Hur går en uppsägning av ett hyresavtal till? Många av de fastighetsrelaterade lagarna och reglerna [...]