Är du arbetstagare och har blivit uppsagd eller avskedad?

I Sverige har vi en lag som heter Lagen om Anställningsskydd (LAS). LAS reglerar det mesta inom arbetsrätten, men inte allt. Anställningsavtal kan innehålla ytterligare avtalspunkter och klausuler. Arbetsgivare kan ofta vara kreativa i sina tolkningar av gällande avtal samt lagtexter, vilket lämnar dig som uppsagt eller avskedad frågande och osäker. Som medlem i [...]

Arbetstagarens rättigheter i samband med Coronaviruset

Som arbetstagare vill du veta vilka rättigheter du har gentemot din arbetsgivare med anledning av Covid-19. Det nya coronaviruset påverkar hela samhället och många arbetsplatser har påverkats på många olika sätt. Här får du svar på vanliga frågor som är bra att veta som arbetstagare i relation till coronaviruset. Har du rätt att stanna hemma [...]

Arbetsgivares skyldigheter mot arbetstagare i relation till Coronaviruset

Coronavirusets spridning skapar oroligheter och svårigheter för både arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar enligt arbetsmiljölagen och du är skyldig att hålla arbetsmiljön sund och säker. Lathund för arbetsgivares ansvar Det är viktigt att du som arbetsgivare vet vilka åtgärder du ska vidta i situationer som utbrottet av Coronaviruset. För att [...]

Målares resor till arbetet var inte arbetstid

När ett måleribolag har organiserat sin verksamhet så att de anställda målarna inte inställer sig i måleribolagets lokaler vid arbetsdagens början och slut, utan istället reser direkt från bostaden till dagens första kund och från dagens sista kund till bostaden, så ska restiden till och från bostaden enligt Arbetsdomstolen inte ses som arbetstid. [...]