Fastighetsköp med villkor om köpebrev måste hävas vid utebliven betalning

24 April, 2020|

När en köpehandling avseende en fastighet innehåller ett villkor om att köpebrev ska upprättas, så återgår köpet enligt Högsta domstolen inte automatiskt om köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen. Ett sådant villkor utgör inte ett återgångsvillkor utan ett hävningsförbehåll. Först efter att säljaren skickat en hävningsförklaring återgår köpet. Foto av [...]

När är ett köp av bostadsrätt ogiltigt?

8 April, 2020|

Ofta kan det finnas en oro för att köp av bostadsrätt ska förklaras ogiltigt. När det gäller köp av bostadsrätter är det viktigt att komma ihåg att köpeavtalet uppfyller formkraven, att bostadsrättsföreningen lämnar samtycke när det behövs och att köparen inte vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen. Allmänna [...]

När kan man bli uppsagd från sin bostadsrätt?

3 April, 2020|

Om en bostadsrättshavare inte sköter sig så kan han eller hon precis som en hyresgäst blir uppsagd. Bostadsrättslagen reglerar när en bostadsrättshavare misskött sig så att nyttjanderätten till lägenheten är förverkad och han eller hon är tvungen att flytta. Förverkande och uppsägning Om en bostadsrättshavare missköter [...]

Bostadsrätt kan beläggas med kvarstad för dold ägares skuld

2 April, 2020|

Högsta domstolen finner att när en bostadsrätt köps av en person i eget namn för en annan persons räkning, så blir den dolde ägaren omedelbart ägare av bostadsrätten i enlighet med kommissionslagen. Därmed finns inget hinder mot att belägga bostadsrätten med kvarstad för den dolde ägarens skuld. Foto: Justina Rosengren [...]

När är samäganderättslagen tillämplig för fastigheter?

27 March, 2020|

Samäganderättslagen reglerar hur flera personer ska samsas när de äger något tillsammans, till exempel en fastighet. Men lagen har många undantag och det är många situationer, särskilt gällande fastigheter, där den inte är tillämplig. Samägande av fastigheter är vanligt Fastigheter är värdefulla och kan användas av [...]

Vad är en bostadsrätt?

17 March, 2020|

En grundläggande fråga inom bostadsrättsjuridiken är vad en bostadsrätt egentligen är. En bostadsrätt är dels en nyttjanderätt till en lägenhet, dels en andelsrätt i en förening. Med dessa rättigheter kommer också skyldigheter. Bostadsrätt – En tvådelad rättighet En bostadsrätt är de rättigheter som en person får [...]

Miljöorganisationer får överklaga bygglovsbeslut med tydlig miljöanknytning

12 March, 2020|

En miljöorganisation har enligt Högsta domstolen klagorätt i fråga om bygglovsbeslut om målet är tydligt relaterat till miljö och naturskyddet. Högsta domstolen kommer fram till detta genom en tolkning av förvaltningslagens bestämmelser utifrån Århuskonventionens regler om tillgång till rättslig prövning. Foto av Justina Rosengren Århuskonventionen och [...]

Vad kostar det att anlita en fastighetsjurist?

6 March, 2020|

Möjligheterna att få hjälp med kostnaden för en fastighetsjurist genom att motparten, försäkringsbolaget eller staten betalar ser lite annorlunda ut. Fastighetsrätten har många specialdomstolar med speciella regler och där rättsskydd och rättshjälp ofta inte täcker kostnaderna. Tre sätt att få hjälp med kostnaderna Du kanske har läst vår allmänna text [...]

Vad innebär ”väsentligt sämre skick” vid köp av bostadsrätt?

28 February, 2020|

Om det upptäcks brister i en bostadsrätt som sålts i ”befintligt skick”, så ska det anses föreligga fel i bostadsrätten om bristerna gör att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta. Men när ska en bostadsrätt anses vara i ”väsentligt sämre skick”? [...]

Go to Top