Är avdrag tillåtet för andras tillgångar? – Fallet ”Dödsboets fastighet”

Bedriver du en näringsverksamhet där tillgångarna inte ägs av verksamhetsutövaren? Det kanske är du själv som äger tillgångarna samtidigt som ditt bolag bedriver verksamheten. Undrar du vilka kostnader kopplade till tillgångarna som du får göra avdrag för i näringsverksamheten? Det kan du läsa om i rättsfallet ”Dödsboets fastighet”. [...]

Vad är ett obetydligt skattebelopp?

Om du har lämnat en oriktig uppgift vid deklarationen och oroar dig för om du riskerar att vara tvungen att betala skattetillägg så är det bra att känna till att skattetillägg inte får tas ut om skattebeloppet är obetydligt. Läs om vad som avses med ett obetydligt skattebelopp. [...]

Vilka uppgifter avses med avstämningsuppgifter?

Om du lämnat en oriktig uppgift så ska skattetillägg ändå inte tas ut om den oriktiga uppgifter framgår av avstämningsuppgifter. Läs om vad som avses med avstämningsuppgifter och vad som i övrigt krävs för att du ska undvika skattetillägg. Avstämningsuppgifter Om den oriktiga uppgifter framgår av avstämningsuppgifter [...]

Vad är rättelse på eget initiativ (självrättelse)?

Om du har lämnat en oriktig uppgift vid deklarationen så riskerar du att vara tvungen att betala skattetillägg. Det är dock möjligt att undvika skattetillägg genom att på eget initiativ rätta den oriktiga uppgiften, så kallad självrättelse. Läs om vad som avses med självrättelse och hur det går till. [...]

Vad innebär Skatteverkets utredningsskyldighet för skattetillägg?

Om man lämnar en felaktig uppgift eller utelämnar en uppgift i deklarationen kan man utöver skatt även påföras skattetillägg. I vissa fall ska uppgiften ändå inte anses oriktig, utan i stället aktualiseras Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet. Läs om vad som krävs för att den särskilda utredningsskyldigheten ska aktualiseras. [...]

Vad är skönsbeskattning?

Om man har lämnat en bristfällig deklaration eller inte alls lämnat någon deklaration ska Skatteverket besluta om skönsbeskattning. Då ska Skatteverket även besluta om skattetillägg. Läs mer om skönsbeskattning och om hur du undviker skattetillägg genom att skicka in en rättad deklaration. Utelämnad eller bristfällig deklaration Om någon som är skyldig att lämna en [...]

Vilka skatter kan ge skattetillägg?

Skattetillägg påförs inte på alla skatter. Om du funderar på om det finns en risk för skattetillägg när du deklarerar eller lämnar uppgifter till Skatteverket, så är det bra att veta vilka skatter som kan ge skattetillägg och vilka skatter som är undantagna. Tillämpningsområdet för skattetillägg Skattetillägg tas ut på skatter. En skatt är [...]

Vad är oriktig uppgift?

Skattetillägg kan tass ut när man lämnat en oriktig uppgift, men vad innebär detta i praktiken och när kan man ha råkat lämna en oriktig uppgift? Läs om vad som krävs för att en uppgift ska anses oriktig och vilka undantag som gör att uppgiften ändå inte anses vara oriktig. Skattetillägg vid oriktig uppgift [...]

Guide: Så undviker du skattetillägg

Undrar du om det finns någon risk att du påförs skattetillägg eller har Skatteverket redan beslutat att påföra dig skattetillägg? Vill du veta vad du kan göra? Rättsakuten har tagit fram en guide där du får tips om fem konkreta saker som du kan göra för att slippa tillägg. Läs mer och ladda ner vår [...]

Hur beskattas programledare för mervärdesskatt?

Tillhandahåller du tjänster? Då är det viktigt att veta om du använder rätt mervärdesskattesats. För vissa yrken kan det vara svårt att veta om man framställer ett upphovsrättsligt skyddat verk eller inte. Läs om hur bedömningen görs för programledare. Undantagsregeln för upphovsrätt Den som säljer varor [...]