Fördelarna med skiljedom

Skiljeförfarandet beskrivs ofta som en flexibel, effektiv och snabb process jämfört med ett traditionellt domstolsförfarande. Hur kommer det sig då att den beskrivs på det sättet? Här nedan beskriver vi några av alla de fördelar som finns. Skiljedomstol kallas court of arbitration på engelska. Det är ett mycket vanligt sätt [...]