Covid-19 påverkar hela samhället och många arbetsplatser har påverkats på många olika sätt.

Vi lever i en pandemi och världen blir plötsligt mer och mer annorlunda. Men hur hur ser det ut ur juridisk synvinkel?

Under den pågående coronapandemin är det särskilt viktigt för arbetsgivare att kontinuerligt bedöma risken för smittspridning och ohälsa på jobbet.

Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön, även om de arbetar hemifrån. Det är vad “arbetsmiljölagen” säger. Lagen föreskriver också att arbetsgivare måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att anställda lider av sjukdom eller oavsiktlig skada. För att uppnå hälsosamma arbetsvillkor hemma krävs ett bra samarbete och regelbunden dialog mellan chefer och anställda.

Har jag rätt att vägra arbeta hemifrån trots att min arbetsgivare kräver det? Har jag rätt att inte bära munskydd på arbetsplatsen trots att min arbetsgivare kräver det?

Det här är bara några arbetsrättsliga frågor som kommer att redas ut i podcasten vetenskapsforum.

http://www.youtube.com/results?search_query=vetenskapsforum+covid-19+fredrik+j%C3%B6rgensen

 

Mer att läsa om:

  • Läs här om arbetstagarens rättigheter i samband med Coronaviruset.
  • Läs här om arbetsgivarens skyldigheter mot arbetstagare i relation till Coronaviruset.
  • Läs här om arbetsrätt för arbetsgivare

Glöm inte att kika in Rättsakutens videokanal på YouTube. Håll utkik! Den uppdateras ständigt med fler lärorika videos.

Rättsakutens arbetsrättsjurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom arbetsrätt relaterat till arbetsmiljö. Behöver du hjälp arbetsmiljön på ditt företag, så tar våra arbetsrättsjurister hand om ditt ärende. Kontakta oss redan idag!