Extern bolagsjurist

I takt med att ditt företag fortsätter växa kommer du börja inse behovet av att anlita en egen jurist. Så varför ska du anlita en extern bolagsjurist? Arbetet kommer att ha bättre kontinuitet och därigenom förbättra transparensen och förståelsen för bolagets verksamhet och därmed ge effektivare och bättre juridisk rådgivning.

Vad är en bolagsjurist?

En bolagsjurist arbetar på ett företag som dess interna juridiska ombud vars arbetsuppgifter är att hantera den löpande verksamheten. Det är inte enbart hantering av bolagsrätt utan det kan beröra alla rättsområden. Däremot är det långt ifrån att bolagsjuristen kan klara av all juridik. Mer invecklade ärenden kräver expertis utifrån med hjälp av extern bolagsjurist.

I den annars mycket konservativa juristbranschen är möjligheten att hyra en extern bolagsjurist som arbetar på distans ett relativt nytt fenomen – men det finns många fördelar.

Extern bolagsjurist

Oavsett om du ska starta, precis har startat eller bedriver ett mindre företag, är det mycket troligt att du någon gång kommer att behöva juridisk hjälp. Många tror att en jurist endast kommer att behövas i tvister eller i särskilda förhandlingar.

Tjänsten ”extern bolagsjurist” ger dig möjlighet att anlita en jurist från Rättsakuten som då kommer fungera som bolagets egna jurist, antingen som en lång eller kortsiktig lösning. 

Extern bolagsjurist kan ingå i teamet eller fungera som projektledare för den juridiska delen av projektet, vilket har många fördelar jämfört med enstaka införande av juridisk expertis. Som anställda externa och interna jurister kommer arbetet att ha bättre kontinuitet och därigenom förbättra transparensen och förståelsen för företagets verksamhet och därmed ge effektivare och bättre juridisk rådgivning.

Ladda ner vår mall om allmänna villkor här

E-postformulär - Extern bolagsjurist

Rättsakuten

Rättsakuten agerar extern bolagsjurist åt små och medelstora företag.

Under lång tid kunde bara stora företag med stark ekonomisk styrka använda sin egen juridiska avdelning. Men även för små och medelstora företag är efterfrågan alltid lika viktig. Lagstiftning tar vanligtvis inte så mycket hänsyn till företagets storlek. Samma rättsliga villkor gäller för alla.

Paket anpassade efter företagets behov

Vi har utvecklat tre paket som är anpassade efter företagets behov beroende på verksamhetens storlek. Vårt paket innehåller också kompletterande tjänster som kreditupplysning, sändning av kravbrev, avtalsmallar och framtagning av nya kund- och leverantörsavtal som vi vet att företagare behöver, men som vanligtvis antingen köps för dyra kostnader eller avstår ifrån dom på grund av bristande ekonomiska möjligheter.

Inom följande paket erbjuder Rättsakuten även att sitta på ert bolag en eller flera dagar i veckan.

Solo                                   3H juridisk rådgivning per månad, 10 bolagsrättsmallar

Medium                            5H juridisk rådgivning per månad, 20 bolagsrättsmallar

Maxi                                   10H juridisk rådgivning per månad, 50 bolagsrättsmallar, e-signeringslösning

Den tid vi spenderar på dina ärenden dras av från din tidsbank, kompletterande tjänster får du gratis. Allt detta görs till ett förutbestämt fast månadspris. Solopaket utvecklades med tanke på enskilda företagare. Från företagets marknadsavdelning till ekonomiavdelningen spelar du ensam alla roller och är också motorn för ditt företag.

För att ge exempel på vad paketet innehåller är det bland annat de viktigaste juridiska mallarna du behöver i ditt företag. Dessutom kan du ringa oss när som helst och diskutera med en av våra jurister om den aktuella situationen för ditt företag. Telefontiden avdrages aldrig från ditt pakets tidsbank.

Alla vet att ett av de viktigaste stegen i företagande är att du faktiskt får betalt för dina produkter och tjänster. För att göra det lättare för dig att minimera riskerna så ingår ett antal kreditupplysningar så att du kan kontrollera dina kunders kreditvärdighet.

Ta del av erfarenheter av insikt och förståelse för detaljer genom att anlita Rättsakuten.

Rättsakutens tjänst som extern bolagsjurist erbjuds på heltid eller deltid, som ett löpande projekt eller under en tidsbestämd period.

Målet är att öka intäkterna och minska riskerna

Vårt mål är att vara lättillgängliga för företag som inte har en anställd jurist. Vi erbjuder en kostnadseffektiv lösning med prenumeration på ett förbestämt antal timmar varje månad. Vi ger upp till 50 procent rabatt på vårt timpris för företag som tecknar avtal med Rättsakuten som extern bolagsjurist.

Jämfört med traditionell timdebitering är en av de viktigaste fördelarna med denna tjänst förutsägbarheten när det handlar om kostnaden för juridisk hjälp eftersom det är svårt att uppskatta tjänstens slutpris. Bolagsjuristen kan fortsätta att stödja alla delar av företaget när det gäller kundprojekt och interna frågor.

Långsiktiga och förebyggande tjänster

Rättsakuten vill arbeta förebyggande vilket resulterar i minskade risker att du hamnar i tvister som kommer spara dig både tid och pengar.

I det långsiktiga samarbetet som tjänsten extern bolagsjurist Rättsakuten erbjuder agerar vi som klientens juridiska expert samtidigt som vi strävar efter att uppnå fördelaktiga resultat för hela företaget, snarare än att bara hantera och lösa enskilda juridiska frågor i ett isolerat fokus. Rättsakuten har lång erfarenhet av bolagsrätt och arbetsrollen som bolagsjurist i närstående samarbete med företagets ledning, styrelse och andra roller.

Det finns många viktiga fördelar med att anlita Rättsakuten och några av de viktigaste är erfarenheten av insikt och förståelse för detaljerna i process, planläggning, interna och externa rolluppdrag etcetera men främst hur man bedriver affärer.

Fokus på resultat

Tjänsten implementeras under lång tid och anpassas ständigt till kundernas behov. Arbetets bredd och kontinuitet syftar till att skapa ett arbetsförhållande, vilket innebär att veta mer om Rättsakutens kunskap om företagets dagliga verksamhet. Detta kommer i sin tur att leda till högre effektivitet och bättre resultat när det gäller rådgivning och juridiska lösningar, precis som när en intern bolagsjurist jämförs med traditionell extern bolagsjurist.

Affärsjuridiska tjänster som kan ingå i extern bolagsjurist

Syftet är att skapa en virtuell bolagsjuristfunktion med alla fördelar med vad det innebär att kontroll på det juridiska i företaget. Följande tjänster kan exempelvis ingå i extern bolagsjurist:

 • Kontinuerlig affärsjuridisk rådgivning.
 • Tillgång till avtalsmallar – kom igång på nolltid.
 • Uppbyggnad av dokument och struktur/förutsättningar för bolagsstyrning, avtalsförhandling med kunder, leverantörer, distributörer, samarbetspartners och så vidare. Hantering av bolagsrättslig formalia inklusive styrelsearbete och bolagsstämma samt säkerställa att ert företag följer relevant lagstiftning.
 • Allmän granskning och kontroll av bolagets verksamhet, så kallat due diligence, med förslag till och införande av förbättringar för generell förstärkning av verksamheten, eller om det finns ett särskilt skäl som till exempel inför börsnotering, bolagsförsäljning eller en större finansiering.
 • Projektledning och eventuell upphandling av juridisk expertkompetens som exempelvis vis arbetsrättsliga frågor, finansieringar, förvärv, bolagsstämma, i syfte att få korrekt expertrådgivning till ett mer konkurrenskraftigt pris.
 • Kravbrev till kunder som inte har betalat. Stämningsansökan mot kunder som vägrar betala.
 • Bolagsrättsliga avtal som kompanjonavtal, avtal för startupbolag inklusive investeringsavtal.
 • Framtagande av e-signeringslösning.
 • Vi löser juridiska knutar för ditt bolags utlandsetablering i valfritt väderstreck. Vi behärskar de flesta stora språk och hjälper ditt företag starta verksamhet på nya marknader.
 • Riskvärderingar för ditt företag. Riskvärderingar för er utlandsexpansion.
 • Utbildning inom valfritt område. Vi ger utbildningar på plats på företaget eller online.
Är extern bolagsjurist något för ditt bolag?

Rättsakutens erbjudande som extern bolagsjurist riktar sig till klienter som exempelvis

 • känner att kostnaden för hantering av enskilda ärenden av advokatbyråer eller andra affärsjurister är alltför oviss,
 • har bristfällig kontinuitet i hanteringen av det affärsjuridiska i bolaget,
 • befinner sig i en expansionsfas i Sverige eller internationellt, så att juridisk rådgivning behövs mer kontinuerligt,
 • funderar på att anställa en bolagsjurist, men som önskar att testa innan anställning inträffar,
 • tillfälligt har en ledig plats på grund av att en bolagsjurist har lämnat och därför är i behov av förstärkning, men som inte har önskan om att anställa i dagsläget.

Till skillnad från en tillfällig jurist- eller advokattjänst har tjänsten Extern Bolagsjurist förutom fördelen med förbättrad kontinuitet i det juridiska arbetet även en bättre och mer förutsägbar prisbild för dig som klient. Rättsakuten erbjuder även olika upplägg för ersättning som skräddarsys efter varje klients önskemål och behov.

Rättsakuten erbjuder extern bolagsjurist för samtliga verksamheter:
 • Byggentreprenad
 • Startupbolag
 • Bilhandlare
 • Artister, underhållning och spelindustri
 • E-handelsbolag/ näthandlare
 • Finansbolag
 • Tandläkare/ tandläkarmottagning
 • Läkare/ läkarmottagning
 • Åkerier – taxiåkerier, lastbilsåkerier
 • Rederier
Juridiska avtal som en del av företagets kunderbjudande

Alla företag bör utforma sina egna avtal. Det finns fem grundläggande avtal som är särskilt viktiga – allmänna villkor, kompanjonsavtal, kundavtal, anställningsavtal, leverantörsavtal.

När ni anlitar Rättsakuten som extern bolagsjurist, får ni tillgång till mallar för alla dessa avtal. Rättsakuten kan sedan hjälpa er att skräddarsy dessa precis som ni vill ha dom. Men mallarna erbjuder en bra grund att utgå ifrån och för att snabbt få rätt avtal på plats.

Allmänna villkor

Det första avtal som alla företag bör ha på plats är de allmänna villkoren. I de allmänna villkoren regleras saker som exempelvis vad som gäller vid uppsägningar av en tjänst, hur fakturering går till, leveransvillkor, etc. Beroende på vilken bransch man verkar i, kan dessa avtal se väldigt olika ut.

Fördelen med allmänna villkor är att de är just allmänna. Man kan bifoga dessa till sitt kundavtal eller till sina offerter. Då får man kunden att skriva på och godta de spelregler som man själv satt upp för affären eller samarbetet.

När du anlitar Rättsakuten som extern bolagsjurist får du tillgång till en mall för allmänna villkor, så att du snabbt och enkelt kan få ditt eget avtal på plats. Sj��lvklart hjälper vi er även med att utveckla ert avtal så att det blir 100% skräddarsytt för er.

Kompanjonsavtal

Ett kompanjonsavtal brukar också kallas för ett aktieägaravtal och är ett avtal mellan ägare av ett aktiebolag. Dessa avtal tar man fram för att tydliggöra rollerna inom bolaget, vad som händer om man vill utöka med fler aktieägare, fler aktier eller fler styrelsemedlemmar.

Aktiebolagslagen ligger som grund för hur aktiebolag hanteras i Sverige, men det finns gott om utrymme att dels ersätta delar av den lagstiftningen med egna bestämmelser, men också att lägga till egna paragrafer och stycken.  Med ett kompanjonsavtal på plats minskar man risken för att oklarheter ska dyka upp längre fram med jobbiga konflikter som följd.

Med Rättsakuten som er externa bolagsjurist får ni självklart hjälp med att ta fram ett skräddarsytt kompanjonsavtal för ert företag. Det ingår också en gratis mall för kompanjonsavtal, som ni kan använda direkt.

Kundavtal

Ett kundavtal är ett avtal mellan företag och konsument. Alla företag som bedriver försäljning av varor eller tjänster mot privatpersoner ska ha ett kundavtal på plats. Till detta avtal bifogar man också de allmänna villkoren.

I avtalet kan man tydligt reglera pris och leveransvillkor för en affär. Man kan också ha med ytterligare bestämmelser gällande reklamationer och garantier. Allt sådan som skulle kunna innebära oklarheter om ett avtal inte fanns på plats, helt enkelt.

Anlita Rättsakuten som er externa bolagsjurist och få tillgång till en gratis mall för kundavtal. Rättsakuten kan självklart hjälpa er att utveckla avtalet efter era önskemål.

Anställningsavtal

Företag som anställer personal ska enligt lagen ha vissa delar av anställningsavtalet i skriftlig version. Till exempel så har en anställd rätt att skriftligen få ta del av sina villkor gällande uppsägningstid och anställningsform.

Med ett generellt anställningsavtal blir hanteringen av personal betydligt enklare. Man vet att alla anställda har blivit kontrakterade enligt samma villkor. Har man dessutom ett kollektivavtal tecknat så ska man hänvisa till detta i avtalet.

När ni anlitar Rättsakuten som er externa bolagsjurist, ger vi er tillgång till en mall för anställningsavtal, som ni kan använda direkt. Vi kan dessutom hjälpa er att i detalj skräddarsy ert anställningsavtal, så att det blir exakt så som ni vill ha det.

Leverantörsavtal

Företag som köper varor och tjänster från andra företag bör teckna ett leverantörsavtal. Det här ligger i såväl leverantören som beställarens intresse. Här kan man avtala om sådant som rör den affärsmässiga relationen, samt villkor för leveranser, priser och transportkostnader.

Till ett leverantörsavtal kan man också bifoga allmänna villkor, som mer i detalj reglerar vad som gäller vid reklamationer, uppsägningar, etc. Beroende på vilken bransch man verkar i, kan dessa avtal se mycket olika ut. Oavsett om ert företag säljer IT-system i abonnemangsform, eller om ni är byggentreprenörer, kan vi på Rättsakuten hjälpa er att ta fram rätt avtal för er.

Anlita Rättsakuten som er externa bolagsjurist och ni får direkt tillgång till våra gratis mallar för avtal. Där finns bland annat en mall för just leverantörsavtal. Rättsakuten kan sedan hjälpa er att skräddarsy detta avtal, så att det ser ut exakt så som ni vill.

Kontakta Rättsakuten idag och ta del av vårt erbjudande!

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss till dig och ser förutsättningslöst på hur vi kan hjälpa just dig och ditt bolag. Hos Rättsakuten får du en modern och nytänkande Juristbyrå, med lösningar för såväl det lilla som det stora företaget.

Hos oss får du ta del av färdiga mallar för alla era avtal och våra olika paket innehåller ett bestämt antal timmars rådgivning per månad. På så sätt betalar du aldrig för mer än du behöver. Välkommen till Rättsakuten!

Ladda ner våra mallar!

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

[email protected]
070-7756334
08-55766324