Familjerätt

Familjerätt och familjerättsjurist

Familjerätt är det rättsområde som omfattar de regler som rör några av de känsligaste situationerna i livet, nämligen relationer till närstående människor.

Familjerätten reglerar familjens ställning, inte bara utåt, mot samhället, utan också internt mellan de olika familjemedlemmarna. En jurist som är specialiserad inom familjerätt kallas därför, inte helt oväntat, för familjerättsjurist.

Behöver jag en familjerättsjurist eller en familjerättsadvokat?

När de flesta söker efter information inom juridik och juridisk hjälp inom familjerätt så googlar de ofta på “familjerätt jurist” eller “familjerätt advokat”, utan att egentligen veta mer exakt vad de behöver.

I familjerättsärenden så räcker det åtminstone nio gånger av tio långt med en familjerättsjurist.

Familjerätt och tvister mellan familjemedlemmar kan lätt bli känslosamma

Med lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom familjerätt så har våra jurister kompetensen att stå vid din sida genom hela processen.

Vi biträder dig med såväl engagemang som empati genom känsliga och komplicerade frågor och ärenden.

Rättsakuten hjälper dig med familjerättsliga frågor

Om du behöver en partner som du kan prata med, någon som kan reda ut begreppen och som hjälper dig att förstå dina juridiska frågor och ärenden, så har du hittat rätt. Våra jurister har stor erfarenhet av att hantera en rad svåra frågor, såväl när det gäller konsultation och process vid:

 • Arvstvister
 • Bodelning
 • Skilsmässa
 • Samboskap
 • Testamenten

Upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, testamente, skilsmässor, vårdnadstvist, ensam vårdnad, kvarsittningsrätt,
underhållsbidrag, arv, arvskifte, bouppteckning, bodelning, arvstvister, bodelning, skilsmässa, samboskap, testamenten.

Inom familjerätt så kan våra jurister bland annat hjälpa dig med följande ärenden:

 • Upprättande av äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Skilsmässor
 • Vårdnadstvist
 • Ensam vårdnad
 • Kvarsittningsrätt
 • Underhållsbidrag
 • Arv
 • Arvskifte
 • Bouppteckning
 • Bodelning

Vad gör Rättsakuten mer specifikt som jurist inom familjerätt

Om vi skall titta närmare på några områden inom familjerätten där vi har särskilt god erfarenhet så kan vi t.ex. nämna dessa:

Boutredningsman

Rättsakuten har god erfarenhet av boutredningar i svenska såväl som internationella dödsbon.

 • Är ni flera i dödsboet behöver ett arvskifte genomföras.
 • Arvskifteshandlingen är ett civilrättsligt avtal mellan dödsbodelägarna.

Vi hjälper även till med bouppteckning till skatteverket. Vi kan även bistå som testamentsexekutor.

Ombud i vårdnadstvist

För barn som har föräldrar som vill separera så är en smidig lösning av en rad viktiga frågor väsentlig.

Det kan framförallt röra sig om:

 • Vem har vårdnaden om barnet/barnen
 • Hos vem som barnet/barnen skall bo
 • Var barnet/barnen skall vara på loven
 • Vad barnet/barnen själva vill

Det mesta går faktiskt att reglera genom avtal mellan parterna.

Om diskussionerna om dessa frågor mellan föräldrarna inte leder någonstans så kan du vända dig till Rättsakuten. Vi söker rättshjälp för tvisten och hjälper dig att föra din talan och tillse att dina intressen och barnets/barnens bästa i en domstolsprocess om vårdnad.

Testamente

Alldeles oavsett vem du än är så är det är viktigt att skriva testamente.

 • Sambor ärver t.ex. inte varandra automatiskt om det inte finns ett testamente, något som ibland kan komma som en obehaglig överraskning i en redan svår situation.
 • Gifta behöver skydd av ett testamente om det finns särkullbarn.
 • För föräldrar så är det ofta önskvärt att se till att deras barnen får sitt arv som enskild egendom. Annars kan deras make/maka/sambo få rätt till arvet vid en skilsmässa eller separation.
 • För dig som inte har barn så är det viktigt att veta att din kvarlåtenskap i första hand tillfaller dina föräldrar, i andra hand dina syskon. Vill du göra ett annat val så fordras testamente.

Förvaring av testamenten

Testamenten är mycket värdefulla handlingar. I Sverige finns ingen reglering om var/hur testamenten skall förvaras.

 • Det är inte att rekommendera att förvara testamente i hemmet, eftersom den som finner det kan känna sig förfördelad och makulera det.
 • Testamenten kan också glömmas, förstöras av misstag eller försvinna ur hemmet samman med möbeln som det förvaras i t.ex. i samband med en renovering eller någon annan nyinredning.
 • Detta gör att testamentet med fördel bör förvaras på ett säkert ställe, utanför hemmet.

Rättsakuten kan givetvis förvara ditt testamente.

Behöver du hjälp med frågor som rör familjerättsliga frågor?

Ta gärna kontakt med oss ifall du skulle behöva vår hjälp i familjerättsliga frågor.

Rättsakuten AB – familjerätts jurist som du vill ha vid din sida när det gäller familjerättsjurist och familjerätt

Kontakta oss idag för konsultation