Att vara fodervärd åt en häst är ett bra sätt att prova på hur det verkligen är att ha en egen häst. Det är även ett fördelaktigt alternativ för den som inte har möjlighet att köpa egen häst. Det är viktigt att upprätta ett skriftligt avtal för att undvika missförstånd och konflikter.

Fodervärden har lika stort ansvar som att vara hästägare. Det är av stor vikt att upprätta ett skriftligt avtal som reglerar vad parterna har kommit överens om

Fodervärden har lika stort ansvar som att vara hästägare. Det är av stor vikt att upprätta ett skriftligt avtal som reglerar vad parterna har kommit överens om

Vad det innebär att vara fodervärd

Att vara fodervärd innebär att du lånar hästen av ägaren och sköter om den som din egen. Som fodervärd lånar du vanligtvis hästen gratis, men står för de löpande kostnaderna för hästen. Oftast är det privatpersoner som lånar ut sin häst under en viss tid, vanligtvis ett år i taget, för att denne inte kan ha hästen själv av olika anledningar.

Som fodervärd kommer du sköta om en annan persons häst precis som om det var din egen. Du får uppleva hur det är att vara hästägare och göra det roliga som att sköta och rida hästen, men även den tråkiga delen som att betala stallhyra, mat, strö, hovslagare etc. Som blivande fodervärd kommer du att få diskutera och komma överens om vilka kostnader du ska stå för, vad du får och inte får göra med hästen etc. – det är här det viktiga avtalet blir aktuellt.

Den ekonomiska delen att vara fodervärd åt häst innebär visserligen att du måste betala en del av omkostnaderna för hästen, men du behöver inte köpa hästen. Vanligtvis betalar fodervärden lika stor andel av kostnaderna som hästägaren, men det kan även bli billigare beroende på situationen. Har exempelvis hästägaren eget stall och är i behov av att någon sköter hästen kan du komma billigare undan.

Det är inte ovanligt att många börjar med att bli fodervärd åt en häst för att sedan köpa den. Det är inte heller ovanligt att hästägaren funderar på att sälja hästen, men är osäker och väljer att söka upp en fodervärd att sköta och ta hand om hästen. Oftast under fodervärdstiden har hästägaren fattat ett beslut att antingen sälja eller behålla hästen.

Hyra häst?

Skillnaden mellan att hyra en häst från ett uthyrningsstall och att vara fodervärd åt en häst är förvisso inte stor. Men skillnaden finns där och därför är det bra att veta vad som gäller. För dig som vill testa hur det är att ta hand om en häst under en kortare period är det bättre att hyra häst från ett uthyrningsstall.

En hyrhäst ägs vanligtvis av ett företag som ägnar sig åt att hyra ut hästar som en del i verksamheten, exempelvis hästhandlare eller ridlägersgårdar. Även hyrhästar kan vara till salu, var i så fall noga med att priset skrivs in i avtalet.

Fördelen med att hyra häst från ett uthyrningsstall är att du har ett antal hästar att välja mellan för att hitta den som passar just dig. Skulle du mot förmodan inte  komma överens med hästen när du väl fått hem den, kan du oftast få byta häst. Oavsett vilket/vilka problem som uppstår när du har din hyrhäst hemma ska du omgående kontakta företaget i fråga. Hyrstall av olika slag har oftast färdiga avtal som reglerar vad som gäller, men du ska ändå beakta varje punkt i avtalet avser innan du signerar det.

Fodervärdsavtal

Som alltid är det väsentligt med ett avtal som reglerar om vad parterna har kommit överens om. Det är viktigt att skriva ett fodervärdsavtal som är individuellt anpassat till parternas situation. Ju tydligare avtalet är utformat desto bättre för att undvika missförstånd och onödiga konflikter. De punkter som anges nedan är nödvändiga punkter som bör finnas med i avtalet. Utöver dessa ska fodervärden och hästägaren själva komma överens om sådant som anses vara viktiga, och tillföra det i avtalet.

Följande punkter bör regleras i ett fodervärdsavtal:

 1. Person- och kontaktuppgifter

Vilka som är avtalsparterna är ett måste att ha med i avtalet. Som privatpersoner anges personnummer och som företagare organisationsnummer. Adress och telefonnummer till båda parterna också finnas med.

 1. Uppgifter om hästen

Det är viktigt att så mycket uppgifter som möjligt om hästen som ska lämnas ut på foder finns med: namn, ras, färg, tecken, härstamning, födelseår, utbildningsståndpunkt, mankhöjd samt passnummer.

Oavsett ras, ålder eller användningsområde ska alla hästar inom EU vara identifierade med ett hästpass samt vara ID-märkta. Hästpasset är dock inget ägarbevis och det är därmed inget tvång att ägaren måste ange sina uppgifter- och eller uppdatera det i hästpasset. Reglera även vad som gäller om fodervärden tappar bort hästpasset eller om det blivit förstört.

 1. Försäkring

En av de viktigaste punkterna är att skriva in vem som står för hästens försäkring samt vilket försäkringsbolag. Det bör även anges om fodervärden har tillåtelse att anlita veterinär utan att kontakta ägaren först (tex vid akuta skador), eller vilken lösning som ska vidtas i sådana situationer.

För att undvika framtida tvister bör det skrivas om vem som ska stå för självrisken, eventuella behandlingar och rehabiliteringskostnader. Det bör även anges om det är ett skäl att bryta kontraktet. Har du en häst på foder som skadas allvarligt och exempelvis inte kan ridas mer. Ska du i sådana lägen vara bunden vid kontraktet under avtalstiden? Det är viktigt att frågor som dessa diskuteras noga mellan parterna och skrivs med i avtalet.

 1. Avtalstiden

Ännu en viktig punkt att reglera i avtalet är avtalstiden. Det är viktigt att skriva med om vad avtalet omfattar. Exempelvis om det först är en prövotid, eller gäller avtalet under en viss tid? Skriv även med om avtalet kan sägas upp i förtid, och vad som gäller om avtalet inte sägs upp – förlängs avtalet automatiskt och i så fall hur lång tid förlängs det?

Det är också bra att reglera i avtalet om hur transporten av hästen ska gå tillväga. Exempelvis om hästen ska transporteras till ägaren eller om ägaren hämtar hästen när avtalet har upphört. Om det är ett sto som är fodervärdshästen och ska betäckas är det bra att skriva med i avtalet om vad som händer om stoet inte blir dräktigt.

 1. Hästens skötsel

Det är givetvis en stor grej att lämna ut sin häst på foder och många gånger oroligt. Det kan därför vara bra att tillägga en punkt i avtalet om vad som händer om exempelvis hästen inte tas om hand på det sätt parterna kommit överens om. Det ska i så fall stå med att avtalet går att säga upp i förtid. Om denna punkt ska användas så se till punkten har utformats på rätt sätt så att den inte används fel.

 1. Förköpsrättsklausul

För dig som ska vara fodervärd är denna punkt viktig. Detta för att om ägaren vill sälja hästen efter din tid som fodervärd, ger denna punkt dig förtur att köpa hästen. Även om du från början inte tänkt köpa häst, är det många gånger lätt att fasta för hästen du haft på foder och av den anledningen är det bra att skriva med denna klausul. I så fall bör priset på hästen skrivas, eller om hur priset ska bestämmas om säljaren har beslutat sig för att sälja hästen.

 1. Veterinärbesiktning

Det är rekommenderat att veterinärbesiktiga innan och efter avtalsperioden för att fastställa hur hästen mår. Intyget från veterinärbesiktningen är en väsentlig bilaga till fodervärdsavtalet.

Är fodervärden duktig och exempelvis tränar och tävlar hästen vilket resulterat i att hästen ökat i värde, är det en god idé att diskutera om fodervärden ska få någon ersättning för det och om det är så bör det skrivas med i avtalet.

 1. Mer förtydligande punkter

Det finns fler punkter som kan vara bra att ta med i avtalet och att det är mer detaljerade punkter. Det kan till exempel vara frågor som om hästen får vistas tillsammans med andra hästar i hagen eller om den ska gå själv, om den ska klippas och hur den ska klippas, hur ofta den ska skos, hur den ska fodras, vad den tål att äta och inte. Det är bra att förtydliga sådana frågor i avtalet för att undvika missförstånd och onödiga konflikter.

Att skriva med vaccination och avmaskning är viktigt för både ägaren och fodervärden. All information som är av betydelse för parterna är bra att skriva i avtalet. Exempelvis tidpunkter för senaste skoning, vaccination, avmaskning, tandraspning etc.

 1. Användningsområde

Vad hästen ska användas till är en viktig punkt som borde finnas med i avtalet. I denna punkt gäller det att vara så klar och exakt som möjligt. Det händer att ägare har lånat ut sin häst och blivit missnöjd över hur fodervärden rider hästen och hur den tränas. Hästen kanske inte rids överhuvudtaget och förlorar därmed både kondition och muskelmassa. Därför är det bra att reglera denna punkt klart och tydligt.

Ska fodervärden få tillåtelse att tävla med hästen bör det i avtalet anges om vilka typer av tävlingar som fodervärden får ställa upp i. Tillåts alla slags tävlingar i både Sverige och andra länder, eller gäller det bara regionalt och mindre tävlingar? Skriv även i avtalet om hästen bara ska användas som sällskap till andra hästar eller endast för promenadridning.

Det är bra om det även nämns i avtalet vad som händer om hästen av någon anledning inte kan nyttjas som det var tänkt från början. Exempelvis om avelsstoet inte blir dräktigt eller om hästen som är tänkt för tävling får svår skada.

 1. Medföljande hästutrustning

En häst som lämnas ut på foder skickas sällan iväg utan utrustning, men exakt vad som medföljer är individuellt. Att skriva ned den utrustning som skickas med i avtalet är bra för båda parter. Dels för att fodervärden får veta om något behöver köpas till utöver den medföljande utrustningen, och för att hästens ägare kan checka av när hästen ska återlämnas.

Som hästägare är det bra om hästen får med sig sin sadel, träns, benskydd och täcken. Många hästar har sadel och tränsbett som är anpassat till hästen och för att undvika eventuella ryggproblem för att hästen rids med en för trång sadel eller skada i munnen som orsakats av ett för litet eller för stort tränsbett så är det därför bra att skicka med hästen sin utrustning. Skriv också med om vad som händer om det har uppstått skador på utrustningen.

 1. Tävlingslicens

Det är bra om det framkommer i avtalet om hästen har tävlingslicens eller ej. Är foderhästen exempelvis tänkt till avel kan det vara viktigt att komma överens om hästen ska visas med fölet eller inte vid premieringen. Reglera även vad som gäller om fodervärden tappar bort tävlingslicensen eller om det blivit förstört.

Kom ihåg!

Det spelar ingen roll vilket avtal det än gäller. Tvekar du, eller känner du dig minsta lilla osäker med avtalet, ska du alltid låta en oberoende jurist granska det åt dig för att ge dig klartecken om signering. Oklarheter i ett avtal leder ofta till konflikter, och i värsta fall tvistemål som är oförutsägbar och framförallt en dyrbar process.

Sammanfattning

Som fodervärd lånar du en häst gratis, men man får själv stå för kostnaderna för hästens tillbehör men även stallhyra, hovslagare mm. Skillnaden mellan att vara fodervärd och hyra häst är visserligen inte så stor men den finns. Ska du hyra häst sker det vanligtvis via ett uthyrningsstall eller ridlägersanläggningar som en del i dess verksamhet. Fördelen är att du har många hästar att välja mellan. Skulle du mot förmodan inte komma överens med hästen kan du oftast få lov att byta mot en annan häst. Verksamheten som hyr ut hästen har oftast färdiga avtal som reglerar viktiga punkter. Men även i detta fall ska du beakta avtalet noga innan du signerar.

Det är viktigt att skriva ett fodervärdsavtal som innefattar båda parter och personliga uppgifter, hästens uppgifter (hästpass och ID-märkning), försäkring, avtalstiden och hästens skötsel bland annat. En förköpsrättsklausul ger dig rätt att få förköp på hästen och är viktigt om du har sådana tankar från början eller får under din tid som fodervärd. Veterinärbesiktning före och efter fodervärdstiden ger förtydligande punkter om hästens status och kan med fördel följa med fodervärdsavtalet som en bilaga. Andra viktiga punkter att ta med i avtalet är allmänna ting kring hästen: kan den umgås med andra hästar, hur beter hästen sig vid skoning, är hästen vaccinerad, avmaskad med mera. Även hästens användningsområde; om den ska användas som sällskap, promenadridning eller tävling, och vad för utrustning som följer med hästen.

Har du frågor om fodervärdsavtal eller behöver hjälp att granska eller upprätta ett avtal?  Tveka inte att kontakta Rättsakutens jurister.

Läs mer