Rättsakutens och dess klient nådde förlikning i mål om tvist om spelvinst. Rättsakutens klient fick efter två år sina pengar.

Förlikning i mål om tvist om spelvinst

I januari 2018 vann Rättsakutens klient Adam Svensson 1,8 miljoner kronor på spelsajten Go Wild. Vinsten ska vid tiden ha skett med Adam Svenssons egna pengar i enlighet med Go Wilds spelregler. Av spelhistoriken framgått att det inte funnits någon aktiv bonus vid tidpunkten för spelvinsten.

Adam Svensson spelade den 1 januari 2018 vid tidpunkten 02.10.10 för egna pengar. Några timmar senare 06.41.43  registrerade han en vinst på 1,8 miljoner kronor på hans spelkonto.

Go Wild menade på att eftersom Adam Svensson tidigare under samma kväll registrerat en bonus som enligt bolaget fortfarande var aktiv, så skulle de ha förhindrat utbetalningen av vinsten senare under samma natt på 1,8 miljoner kronor.

Då Adam Svensson förvaltat bonusen på 5 000 kronor genom att omsätta den 56 gånger samt konverterat sin aktiva bonus i form av lojalitetspoäng så fanns det ingen aktiv bonus vid tidpunkten för vinsten 06.41.43.

Adam Svensson yrkade att tingsrätten ska ålägga Go Wild Malta Ltd att till honom betala 1,8 miljoner kronor jämte ränta för spelvinst.

Vid Halmstad tingsrätt har parterna träffat överenskommelse om förlikning. Där bestämdes att Go Wild Malta Ltd betalar 72 500 euro till Adam Svensson. Tvisten löstes med hjälp av förlikning i svensk tingsrätt.

  • Jag är glad över att vi nådde en förlikning tillslut. Det hade gått lång tid sedan jag vann pengarna så det var skönt att få ett avslut, säger Adam Svensson efter förlikningen och avslutar.
  • Jag kan absolut rekommendera mitt ombud från Rättsakuten Fredrik Jörgensen. Samarbetet har varit jättebra och han har under hela processen varit lyhörd, hjälpsam och fått mig att känna mig trygg.

Halmstad Tingsrätt mål: T 2296-19

Ombud för Adam Svensson i målet: Fredrik Jörgensen, tfn 070-7756334