För att kunna köpa och sälja NFT:er behöver du anskaffa en digital plånbok. Det finns olika digitala plånböcker online som exempelvis MetaMask, MyEtherWallet, WalletConnect och CoinBase. Vissa digitala plattformar där du kan köpa NFT- konst stödjer endast en typ av plånbok medan andra stödjer flera.

NFT

Anskaffa en digital plånbok

MetaMask är en av de populäraste digitala plånböckerna just nu, du kan ladda ned den som ett tillägg till chrome eller som en app på iOS och Android. För att ladda ned MetaMask klicka här.

Anskaffa kryptovaluta

För att kunna sälja NFT:er tillkommer det transaktionskostnader/gasavgifter som du behöver betala med kryptovaluta. Det är därför bra om du från början anskaffar kryptovaluta till din digitala plånbok. Observera att du endast kan betala dessa avgifter med den kryptovaluta som plattformen i fråga stödjer. För de flesta plattformar fungerar ETH/ether bra. 

Vart du kan sälja NFT:er

NFT:er finns att köpa och sälja på en mängd olika digitala plattformar. Några populära just nu är OpenSea, Rarible, SuperRare, och Mintable. Dessa plattformar innehar ett brett sortiment av NFT:er såsom bilder, konst, videos med mera. Det finns dock en del andra plattformar som är mer nischade, exempelvis NBA Top Shot Marketplace där du kan hitta videoklipp och annan konst centrerat kring NBA-spelare. Vilken plattform du väljer beror helt enkelt på vilken typ av digital konst du är ute efter att sälja. 

För att kunna sälja en NFT måste du skapa ett konto på plattformen du vill sälja din NFT på och sedan koppla din digitala plånbok till plattformen i fråga. 

Smart contracts

Så kallade “smart contracts” är centrala för att transaktioner av NFT:er ska fungera.

NFT:er existerar på digitala blockkedjor som exempelvis Ethereum, Polygon eller Klatyn. Ett “smart contract” är en programmering inom blockkedjan som utgör en mjukvarukod. Denna digitala kod möjliggör att information om non fungible token kan lagras på ett transparent och spårbart sätt, exempelvis kan du enkelt kan verifiera vem som är den rättmätige ägaren till produkten och även se tidigare transaktioner. Det behövs därför inget skriftligt kontrakt när du köper en NFT.

Fast pris eller auktion

NFT:er kan både säljas till ett fast pris eller på en virtuell auktion där den högsta budaren vinner.

Upphovsrätt och NFT:er 

Att sälja en non fungible token innebär inte att köparen övertar upphovsrätten till produkten i fråga. Skaparen behåller alltså som huvudregel ensamrätten till produkten och kan ta ut royalties när köparen säljer produkten vidare. Köpare kan alltså inte använda verket för kommersiellt bruk. NFT:er är därmed ett tryggt och effektivt sätt för konstnärer att sälja konstverk på internet.

Gasavgifer (transaktionskostnader)

Gasavgifter/transaktionskostnader är viktiga att beakta innan du köper och säljer NFT:er. 

Gasavgifter kan uppkomma exempelvis om du skapar en NFT, accepterar ett anbud, köper en eller säljer en. Vilka typer av transaktioner som framkallar gasavgifter varierar beroende på vilken blockkedja produkten i fråga lagras på. Detta är alltså något du måste efterforska på den plattform där du vill genomföra en transaktion. 

Det går inte att ange exakt hur mycket du kommer behöva betala då storleken på avgifterna varierar beroende på belastningen på nätverket, men det kan uppgå till flera hundra kronor. Du kan bevaka storleken på gasavgifer på olika webbsidor online och välja att genomföra transaktioner när priset är lägre, se exempelvis https://ethgasstation.info/

Observera att du endast kan betala dessa avgifter med den kryptovaluta som plattformen i fråga stödjer. Du måste alltså ha rätt typ av kryptovaluta i din digitala plånbok.

Sammanfattning 

Vem som helst kan enkelt köpa och sälja NFT:er. För det första behöver du en digital plånbok där du kan lagra dina NFT:er och kryptovaluta. Denna plånbok behöver du sedan koppla till den plattformen som du vill sälja en NFT på. Du måste också skapa ett konto på plattformen i fråga. 

De flesta plattformar tar ut gasavgifter/transaktionskostnader vilket är något du bör beakta innan du köper eller säljer en NFT.  Avgifterna betalas med kryptovaluta, det är därför bra att från början anskaffa kryptovaluta såsom ETH/ether till din digitala plånbok. 

Har du några frågor kring NFT:er eller behöver du hjälp i ett ärende som rör NFT:er? Vi på Rättsakuten kan ge dig rådgivning och assistans. Du är varmt välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon för en konsultation.

Jurist Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!