I rätten

Rättegång i domstol

En rättegång i domstol kan vara en skrämmande och otrygg upplevelse för den som inte har någon vid sin sida. Vi på Rättsakuten hjälper dig genom att föra din talan och genom att informera dig och förbereda dig på processens olika delar. Vi finns vid din sida under hela rättegången.

Skriftlig handläggning

I ett skatteärende inleds processen i förvaltningsrätten oftast genom ett överklagande av Skatteverkets beslut. Därefter följer en skriftväxling då domstolen utreder målet så att det är färdigt för ett avgörande. Det huvudsakliga handläggningen i ett skatteärende är skriftlig.

Vi på Rättsakuten hjälper dig genom att gå igenom ditt fall och allt nytt som tillförs. Vi skriver de inlagor som behövs och informerar dig om det som hänt och planerar för den fortsatta processen. Du kan känna dig trygg och delaktig under hela processen.

Muntlig förhandling

Oftast hålls ingen muntlig förhandling i skatteärenden. I vissa fall hålls dock en muntlig förhandling på initiativ av domstolen eller en part i målet. Den muntliga förhandlingen är ett komplement till den skriftliga handläggningen och domstolens avgörande kommer att grunda sig på både den skriftliga handläggningen och det som kommer fram vid den muntliga förhandlingen.

Vi på Rättsakuten förbereder dig i god tid inför en muntlig förhandling. Vi går igenom vad som kommer att hända under den muntliga förhandlingen och vilken roll du kommer att ha. Vi lägger tillsammans upp strategier inför den muntliga förhandlingen och vi går igenom vilka frågor du kommer att få och hur du ska svara på dem.

Med Rättsakuten vid din sida behöver du inte vara nervös eller stressad inför en muntlig förhandling. Vi kommer att sitta bredvid dig under hela rättegången och oavsett vilka situationer som uppstår så är vi förberedda och vana att hantera dem.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om de olika delarna i domstolsprocessen eller om du behöver någon vid din sida under rättegången.

Du når oss på 08-557 663 24 eller på e-post: [email protected]

Kontakta oss idag för konsultation