Utredningen rekommenderade införandet av en ny lag för att ersätta konsumentköplagen – konsumentskyddslagen om inköp och vissa andra avtal.

Konsumentskyddslagen stärks med nya konsumentköpregler

Konsumentskyddslagen stärks med nya konsumentköpregler

I takt med att den digitala marknaden utvecklas

Det blir allt vanligare att individer köper varor på Internet och över landsgränserna. En stor del av köpen kommer från företag eller andra företagare som kan vara belägna i Sverige, ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i ett tredje land.

Även den digitala marknaden utvecklas, och företagare erbjuder digitalt innehåll och digitala tjänster som konsumenter  till exempel kan streama eller ladda ner. Ibland måste digitala element (innehåll eller tjänster) integreras eller anslutas till produkter som inte kan fungera utan digitala element. Dessutom säljs fortfarande många artiklar i butikerna och har inga digitala element.

I detta sammanhang antog EU två direktiv inom konsumenträtten år 2019.

Lagstiftningen måste justeras för att stärka konsumentskyddet

Det viktiga är att stärka konsumentskyddet och samtidigt skapa goda förutsättningar för svenska företag att frodas och utveckla produkter.

Utredningen har till uppgift att se över svensk lag för att den ska följa två nya EU-direktiv inom konsumenträtten. Undersökningen rekommenderade att en ny lag införs för att ersätta konsumentköplagen, som är konsumentskyddslagen om inköp och vissa andra avtal.

Den nya lagen kommer att gälla för konsumentköp av varor, oavsett i butiker eller online. Det gäller också inköp av digitalt innehåll eller digitala tjänster, exempelvis nedladdning eller streaming av musik och filmer.

Vad den nya lagen innehåller

När det gäller strukturen är den juridiska rådgivningen baserad på konsumentköplagen, men uppdelad i flera kapitel.

Ett separat avsnitt bör innehålla villkoren i avtalet angående tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster. Lagen innehåller bland annat regler om vilka krav som konsumenter kan ha för sålda varor. Ett exempel är att säljaren av digitala tjänster eller innehåll måste meddela konsumenterna om uppdateringar inom en viss tidsperiod och tillhandahålla dessa uppdateringar.

Utformningen av dessa föreskrifter bör så långt som möjligt göra dem baserade på hänvisningar till andra delar av lagen. Till konsumenternas förmån kommer den nya lagen vara tvingande.

Den nya lagen innehåller också regler om påföljder för förseningar och fel. Reglerna täcker också den tidsperiod under vilken företagaren är ansvarig för fel. Dessutom har säljarens tidsperiod med den så kallade omvända bevisbördan förlängts från sex månader till ett år vid defekta varor efter köp. För konsumenter betyder det faktiskt att säljaren måste bevisa att det inte finns några produktfel från början under denna period.

Utredningen  tog också upp föreslag om vissa undantag från konsumentskyddsreglerna vid köp av levande djur  vars pris överstiger en tiondel av prisbasbeloppet.

Utredningen rekommenderade att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

Konsumenträtten är till för att skydda konsumenten. Behöver du hjälp i en konsumenttvist, så tveka inte att kontakta Rättsakutens jurister.

Läs mer