När du har hittat en häst och står inför att göra affär finns det en del att tänka på. För att ditt hästköp ska gå så smidigt som möjligt har vi samlat information om allt från provridning till hur en veterinärbesiktning går till.

Provridning är viktigt

Har du kommit så långt att det är dags att provrida har du säkerligen lagt ner mycket tid på ditt sökande. Det kan därför vara lätt att ryckas med utan att se saker objektivt. Du vill att det ska vara din drömhäst. Men det finns fortfarande några viktiga steg kvar. Som med alla andra steg i hästköpsprocessen är förberedelse viktigt. Det rekommenderas att du provrider hästen vid flera tillfällen varav minst en är i en annan miljö än vad den är van vid för att se dess uppförande då.

Förtydliga hästens utbildningsståndpunkt och dess framtida användning. Det är viktigt att du tycker att hästen passar din utbildningsnivå och mål.

Förtydliga hästens utbildningsståndpunkt och dess framtida användning. Det är viktigt att du tycker att hästen passar din utbildningsnivå och mål.

Ha alltid med dig en hästkunnig medhjälpare när du ska provrida en ny häst

Den medhjälpare du valt att ta med dig inför provridningen bör känna dig tillräckligt bra för att veta vilken häst som passar just dig och din nivå. Det är av stor vikt att den person du har med dig ska kunna bedöma hästen från marken medan du rider, helst ska din medhjälpare också sitta upp på hästen så att du själv kan iaktta hästen i rörelse. Ett tips är att filma provridningen eftersom du och din medhjälpare kan se och iaktta hästens framförande och beteende i lugn och ro.

Iaktta hästens alla små signaler

Testa hästen i så många olika situationer som möjligt. Hur fungerar det att hämta eller lämna hästen i hagen, hur den uppför sig i stallet och i boxen, är den lugn och sansad eller verkar den hispig och orolig, markerar den aggressivt mot andra hästar? Hur är det att rykta den, sadla och tränsa med mera? Det är viktigt att ge akt på alla de små signalerna för att du ska kunna skapa dig en uppfattning om vad det är för slags häst.

Ta reda på information om hästen

Ju mer du vet om hästens bakgrundshistoria, desto bättre är dina chanser att välja en häst som passar dig. Hur hästen är uppfödd, tränad och hanterad kommer att påverka dennes framtida funktioner. Är det en tävlingshäst du är intresserad av kan du med hjälp av internet söka fram tävlingsresultat för att se hur det har gått. Kanske har hästen varit borta en längre tid från tävlingsbanan? Fråga säljaren om vad det beror på. Hästen kanske har varit sjuk och då vill man veta på vilket sätt.

Hör med tidigare ägare till hästen. Att kunna kontakta tidigare hästägare är värdefullt och framförallt viktigt om hästen säljs via hästförmedlare som kanske inte känner till hästen så väl, den förra ägaren kan då ge dig en mer rättfärdig bild.

Inför veterinärbesiktning

Säljaren bör ge dig information om tidigare veterinärbesök – det ger vanligtvis viktig information och minskar risken för eventuella tvister. Det är viktigt att du som köpare medveten om att säljaren kan undvika fel eller brister, alltså friskriva sig från fel på hästen. Till exempel kan de flesta friska och välmående hästar ha kissing spines eller lösa benfragment utan att visa några symptom. Förekomsten av dessa betyder inte nödvändigtvis ett problem. När säljaren friskriver sig ska du som köpare istället kontrollera saken via en veterinär och dess information huruvida det är att betrakta som ett problem eller en mer normal avvikelse.

Så här går en veterinärbesiktning till

Det rekommenderas att du anlitar en veterinär som du anförtror dig till för att kunna ge dig en rättvis bedömning av hästens hälsa. Genom att upptäcka tecken på tidigare sjukdomar och skador kan du få information som du aldrig annars hade kunnat få reda på. Det kan då vara bra att veta hur det går till. Hur omfattande hästbesiktningen är beror på hästens ålder, vilket användningsområde den är tänkt till och om det är aktuellt med höjning av försäkringsvärdet.

Bedömning av helhetsintrycket

För att bedöma helhetsintrycket kontrollerar veterinären hästens exteriör, hållning, blick, beteende och rörelse. Genom att känna hästens kropp med händerna kan veterinären upptäcka tecken på svullnad eller ömhet i muskler, hudsjukdomar eller tryckskada från sadel. Veterinären tittar på ögonen och i munnen för att försäkra sig om att synen, slemhinnorna och tänderna ser normala ut och svalget undersöks efter tecken på luftvägsproblem. Kontrollering av puls och andning sker med stetoskop. Det utförs en noggrann undersökning av ben, senor och hovar.

Hästen testas i rörelse och arbetstest

Hästen testas i skritt och trav. Förutom att veterinären ser och hör hästens islag och regelbundenhet i stegen, ser veterinären på hur hästen vänder sig eftersom vissa vanliga problem med knän och framben uppenbarar sig då.

Besiktning av vuxna hästar inkluderar även arbetstest då hästen longeras för att kontrollera att den rör sig korrekt. När hästen rör sig på volten kan vissa hältor visa sig tydligare jämfört med när den travar rakt fram. Efter att hästen fått arbetat en stund lyssnar veterinären på hjärtat och lungorna för att sedan jämföra det med värdet den hade i viloläge. Vissa andnings- eller hjärtproblem uppstår inte förrän hästen ansträngt sig. I det här skedet är den vanliga grundkontrollen färdig.

Böjtestet

Under ett böjningsprov kan skador i lederna upptäckas. Eftersom artrit (ledinflammation) och hälta är de vanligaste sjukdomarna hos hästar är detta en viktig del av undersökningen. Vanligtvis är det just vid böjprovet som en hälta uppdagas som hästen inte visat annars. Veterinären böjer leden i ungefär en minut, släpper benet och uppmanar hästen att trava. Reagerar hästen och uppvisar hälta innebär det att det finns en skada i området som utlöser smärta.

Trivs du och hästen tillsammans?

Om du är nöjd med den här hästen, och även din medhjälpare tycker att allt är bra, om du verkligen är intresserad kan ni börja diskutera affärer. Innan du bestämmer dig kan du alltid fråga om du kan provrida hästen flera gånger för att vara riktigt säker. När du är fast besluten om att du vill köpa hästen är nästa steg att diskutera priset, om det ska till eventuell handpenning och det viktiga kontraktet ska skrivas noggrant. Veterinären ska också ge klartecken från besiktningen av hästen för att köpet ska vara giltigt.

Sammanfattning

Om du går i tankarna att köpa häst så finns det mycket annat därtill att vara medveten om, oavsett om du är nybörjare eller inte.  Ha alltid med dig en hästkunnig medhjälpare när du ska provrida en ny häst och det rekommenderas att du provrider hästen vid flera tillfällen. Ta reda på information om hästen och hör gärna med eventuellt tidigare ägare. Desto mer du vet om hästen innan köpet desto mindre negativa överraskningar efter köpet. För att få dom bästa förutsättningarna var noggrann med undersökningen och anlita gärna en veterinär för besiktning av hästen. Verkar hästen vara frisk och allt annat verkar vara i sin ordning, kan ni börja diskutera affärer.

Våra jurister har lång erfarenhet av hyresavtal och hästvärlden och kan bistå att lösa en uppkommen tvist. Det kan handla om avflyttning, obetalda hyror, olämplig hästhållning med mera. Rättsakuten är en juristfirma i Stockholm som tar uppdrag i hela Sverige. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Mer att läsa om: