En småhusentreprenad är en nybyggnation av en bostad för nyttjande av en privatperson. Oavsett om du bygger med delad entreprenad eller totalentreprenad, så ska huset genomgå en slutbesiktning innan du får lov att flytta in i det. Dessutom behöver du genomföra en slutbesiktning för att du ska kunna lägga om dina lån från ett byggnadskreditiv till rena bolån hos banken.

I samband med att en småhusentreprenad startar så ansöker byggherren om bygglov hos den lokala byggnadsnämnden i den kommun där huset ska stå. Om du är byggherren så är det du själv som ansöker om bygglov. Har beror det på om du valt totalentreprenad eller delad entreprenad. Om du valt totalentreprenad så är det i regel entreprenören som är byggherre. Men om du har delad entreprenad så är det alltså du som blir byggherre. Hos kommunen kommer du, efter att alla papper tagits fram med ritningar, osv., att få ett startbesked. Det är byggnadsnämndens godkännande på att projektet kan starta.

Slutbesiktning ska ge ett slutbesked

En slutbesiktning är det sista du gör tillsammans med byggnadsnämnden. Då kommer en representant från kommunen ut och besiktigar hela bygget på plats och samlar in alla papper. Det här görs när du som byggherre anser att det ni fått bygglov för har utförts. Det här är alltså ett sätt för byggnadsnämnden att jämföra bygglovet med vad som faktiskt har byggts.

Tänk på att byggnadsnämnden ofta vill se inkopplingen av vatten och avlopp INNAN entreprenören grävt igen marken. Det här ingår i en slutbesiktning. Därför ska du som regel alltid kontakta byggnadsnämnden i samband med inkopplingen av V/A är gjord. Annars riskerar du i värsta fall att behöva gräva upp marken igen för att inspektionen ska kunna genomföras.

På slutbesiktningen medverkar som regel du som byggherre, din kontrollansvarige och en representant från byggnadsnämnden. Om det visar sig att det saknas något papper, eller att någon mindre utrustning saknas i huset, exempelvis ett medicinskåp, så kan kommunen lämna ett så kallat interimistiskt slutbesked.

Efter godkänd slutbesiktning får du ett slutbesked och kan flytta in i ditt nya hus.

Efter godkänd slutbesiktning får du ett slutbesked och kan flytta in i ditt nya hus.

Interimistiskt slutbesked

Ett interimistiskt slutbesked innebär att du kan börja nyttja din bostad och flytta in dina möbler, osv, trots att slutbesiktning inte är helt godkänd. Det finns banker som accepterar ett interimistiskt slutbesked och därmed kan lägga om dina lån till bolån, men det är mycket ovanligt. Det vanligaste är att du behöver åtgärda de saker som krävs för att ditt slutbesked ska tas fram, innan du kan lägga upp dina bolån hos banken.

Så bokar du en slutbesiktning

Ofta har din kontrollansvarige koll på hela processen och kan vara din guide genom hela projektet. Välj därför gärna en kontrollansvarig med lokal anknytning. Den personen har då också en bättre koll på vad byggnadsnämnden fokuserar på när dom utför en slutbesiktning. På så vis slipper du onödiga överraskningar. Allt handlar i grund och botten om tolkningar av PBF – Plan och bygglagen.

Här kan du läsa mer om hur en slutbesiktning går till.

När det blivit dags för slutbesiktning så kontaktar du eller din kontrollansvarige kommunen och bokar en tid för slutbesiktning. Passa på att fråga om vilka handlingar som dom vill se på plats och om det finns något du kan skicka åt dom innan mötet.

Vad händer om det uppstår en tvist?

Tvister mellan byggnadsnämnden och byggherren är inte helt ovanliga när det genomförts en slutbesiktning. Förhoppningsvis har man lyckats reda ut oklarheter i samband med att bygglovet upprättades. Tanken är så klart att det efter att bygglovet upprättats ska stå klart vad och hur man ska bygga.

Om det uppstår en tvist någon gång under processen, så ska du som byggherre först överklaga till byggnadsnämnden, som sedan skickar din överklagan vidare till länsstyrelsen.

Har du frågor som rör småhusentreprenader, bygglov och slutbesked? Kontakta oss så hjälper vi dig.