Undrar du när det är värt att anlita en jurist? I de flesta fall lönar det sig att anlita en jurist om man är inblandad i en tvist eller om man behöver hjälp med att skriva juridiska texter.

Vad är en jurist?

Många som skulle beskriva vad en jurist är skulle nog svara att en jurist är någon som kan lagen. Till stor del stämmer detta, även om ”lagen” – det vill säga rättsliga regler i framför allt författningar och rättspraxis – är så omfattande att det ofta handlar om att en jurist är någon som kan ta reda på vad lagen säger.

Genom sin juristutbildning och erfarenhet har juristen lärt sig en metod för att hitta rättsliga regler, tolka rättsliga regler och – muntligen och skriftligen – argumentera för lösningar av rättsliga problem.

Tre huvudsakliga situationer

Det finns i huvudsak tre situationer där man behöver hjälp av en jurist.

  1. Man vill få hjälp att lösa en konflikt som man inte lyckats lösa själv, en så kallad tvist.
  2. Man vill komma överens inför framtiden om något, genom ett avtal.
  3. Man vill få något från det allmänna, genom ett ansökningsförfarande.

Tvistelösning är A och O

En tvist är helt enkelt när två parter inte kan komma överens om något. Det kan vara en tvist mellan privatpersoner och företag, men även en myndighet kan vara motpart i en tvist. Tvistelösning är det mest centrala i en jurist arbetsuppgifter.

Det bästa sättet att lösa en tvist är att kommunicera med motparten och helt enkelt komma överens trots allt. Sedan kan man skriva ett avtal för att befästa det man kommit överens om. Detta är bäst eftersom det är billigast och eftersom båda parter, förhoppningsvis, kan känna sig nöjda med överenskommelsen.

En jurist kan hjälpa till genom sin förhandlingsvana och genom att komma med en utomståendes syn på hur tvisten kan lösas. En jurist kan också skriva det avtal som befäster överenskommelsen.

Om det inte går att komma överens, får parterna gå till domstol och efter en rättegång låta domstolen genom en dom slutligt lösa tvisten. Även domstolen försöker få parterna att komma överens trots allt och ofta slutar rättegången i en så kallad förlikning, det vill säga ett avtal.

En jurist kan hjälpa till genom sin vana att föra talan inför domstol. Juristen kan föra en rättslig argumentation som övertygar domstolen om hur tvisten bäst löses. Juristen skriver inlagor till domstolen och pratar inför domstolen.

Skriva juridiska texter

Vid sidan om tvistelösning hjälper en jurist sina klienter framför allt med att skriva juridiska texter.

Framför allt handlar det om att skriva avtal. När man skriver avtal är det viktigt att veta vilka rättsliga regler i författningar och rättspraxis som är tillämpliga. Det är också viktigt att veta hur bestämmelserna i ett avtal skulle komma att tolkas om det uppstår en tvist om avtalet. I vissa fall finns också formkrav för ett avtal.

En jurist kan också hjälpa till att skriva andra juridiska texter. Det kan vara ansökningar eller rättsliga utredningar eller något annat.

Ska man göra jobbet själv?

Som framgår ovan kan en jurist vara till stor hjälp om man är inblandad i en tvist eller behöver hjälp med att skriva juridiska texter. Det kan var lockande att göra jobbet själv för att slippa kostnaden, men i de flesta tvister lönar det sig att anlita en jurist. Det lönar sig också att anlita en jurist i ett så tidigt skede som möjligt.

Vill du veta om det lönar sig att anlita en jurist i ditt ärende? Fyll i ett av våra formulär, så kontaktar vi dig!

Kontakta Rättsakutens jurister!