Som företagare kan du hamna i en situation där din kund eller leverantör åberopar force majeure gentemot ditt företag. Nedan följer en praktisk lathund för hur du ska agera

Leverantörer som åberopar force majeure önskar att hållas skadeståndslösa gentemot er.

Leverantörer som åberopar force majeure önskar att hållas skadeståndslösa gentemot er.

Lathund

  • Kontrollera omständigheterna som åberopas av kunden eller leverantören om de är force majeure enligt avtalet. Force majeureklausulen i avtalet bör granskas noggrant med hjälp av en jurist.
  • Är du inte enig med motparten om att den åberopade omständigheten utgör force majeure ska du enligt avtalet se till att en skriftlig invändning meddelas till motparten. Invändningen bör innehålla en motivering eftersom det underlättar bevisföringen om det blir tvist.
  • Kontrollera noggrant om din motpart har uppfyllt de formella villkoren som ni avtalat om för att förlita er på force majeureklausulen. Är de inte uppfyllda ska de inte kunna åberopa dom – det bör ni kommunicera med motparten om.
  • Drabbas du av force majeure måste kanske du åberopa det för att du inte kan leverera varor eller tjänster till dina kunder eller leverantörer. Du ska fundera på om du i din tur kan åberopa det i dina avtal.
  • Kontrollera dina försäkringar om du drabbas av avtalsbrott kan du ha rätt att få försäkringsersättning.
  • Om en kund eller leverantör åberopar force majeure så finns det oftast vissa tidsaspekter som måste uppfyllas. Se till att tidsaspekterna är uppfyllda så att det är formellt korrekt om du åberopas.
  • Se om det finns förpliktelser som motparten fortfarande kan fullgöra. Fritar force majeureklausulen din leverantörs hela ansvar att leverera eller bara delvis? Studera avtalet noggrant, diskutera med din leverantör och utred situationen så tidigt som möjligt.
  • Var redo att fullgöra skyldigheter när force majeureklausulen upphör och ta reda på hur situationen utvecklas.

Sammanfattning

Som företagare kan du bli utsatt för att din kund eller leverantör hävdar force majeure gentemot ditt företag. Det är viktigt att du är påläst gällande denna klausulen och om det ens finns med i avtalet er mellan. För att kunna åberopa force majeure finns det många formella krav som ska uppfyllas. Med hjälp av lathunden är du väl förberedd om hur du ska agera om det hävdas gentemot ditt företag.

Video som sammanfattar lathunden: Om din kund eller leverantör åberopar force majeure

Rättsakutens avtalsjurister har mycket goda kunskaper i hur hantera force majeur vid avtalsbrott, såväl eget avtalsbrott, som när ditt bolag drabbas av avtalsbrott från leverantör. Se här och här för mer information om Rättsakutens erbjudande inom avtalsrätt.