Personlig integritet

För ditt skydd

Rättsakuten värnar om din personliga integritet och är noga med att följa dataskyddsförordningen. Därför är det viktigt att du förstår hur och varför Rättsakuten behandlar dina personuppgifter innan du fyller i ett formulär.

För att förklara detta har Rättsakuten tagit fram en policy för personuppgifter. När det gäller uppgifter som lämnas på webbplatsen går den i korthet ut på följande:

  • Rättsakuten samlar in uppgifter för att kunna lämna värdefull information om sin verksamhet samt för att uppfölja och utveckla sina tjänster.
  • Rättsakuten skyddar från obehörig åtkomst till personuppgifterna.
  • Rättsakuten säljer, publicerar eller lämnar aldrig ut personuppgifter som lämnas på webbplatsen.
  • Du godkänner detta genom att lämna dina uppgifter.
  • Du kan när som helst få tillgång till och begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Ladda ner Rättsakutens policy för personuppgifter

Vill du läsa Rättsakutens policy för personuppgifter? Du hittar den här!