Vad ska du göra om ditt företag måste åberopa force majeure gentemot leverantör eller kund? Som företagare levererar du antingen varor eller tjänster. Du kan bli utsatt för att din leverantör inte levererar enligt avtal eller så kan du bli tvungen att åberopa force majeureklausulen för att slippa skadestånd.

Vad är force majeure?

Force majeure är ett så kallat ursäktligt avtalsbrott – ett avtalsbrott som på grund av en plötslig oförutsedd händelse som orsakats av yttre kraft. Ett exempel på yttre kraft där force majeure har varit att betrakta är tsunamin som orsakade kärnkraftsolyckan i Fukushima.

För att undvika ansvar i avtalssituationer krävs det att du inte kan reparera skadan på ett annat sätt, exempelvis hitta en annan produkt från en annan leverantör. Force majeure är ingen självklarhet, det är en situationsbestämd fråga som skall lösas tillsammans med en jurist för att dels granska avtalsskrivningen – allt beror på hur avtalet är skrivit för att kunna bedöma om force majeure kan anses föreligga. Huruvida force majeure kan åberopas beror även på vilken industri du befinner dig i och om det är varor eller tjänster avtalet gäller.

Om en leverantör åberopar force majeure gentemot dig

Om en leverantör åberopar force majeure gentemot dig på grund av att produkten eller tjänsten inte kan levereras så beror det helt på vad som står i avtalet. Leverantören kanske är skyldig att ha en reservplan om exempelvis produkten inte kunde produceras i Kina. Är det viktiga produkter bör det finnas en reservplan för sina leverantörer, det är frågan om hur avtalet är skrivet.

Det går inte att utföra en force majeure för en utebliven leverans av varor på grund av Coronavirus.

Det går inte att utföra en force majeure för en utebliven leverans av varor på grund av Coronavirus.

Om en kund hävdar force majeure mot dig

Hävdar en kund force majeure mot dig måste denne göra det skriftligt. Ni får diskutera hur ni ska lösa problemet. Alla ingångna affärer är ett sätt att skapa värde och det är av stor vikt att ha en god kommunikation med sina leverantörer och kunder för att kunna lösa uppkomna problem på bästa möjliga sätt.

Det går inte att utföra en force majeure för en utebliven leverans av varor på grund av Coronavirus. Alla faktorer måste finnas för att en force majeure ska kunna åberopas – därför är en jurist behjälplig i detta ärende. Coronaviruset är ett smittsamt virus som generellt inte brukar finnas med bland smittsamma virus i avtal – det brukar exempelvis formuleras i stil med oförutsedda händelser som kan drabba en part.

Om ditt företag behöver åberopa force majeure gentemot kund eller leverantör

Har ditt företag drabbats av force majeure – det vill säga om du har blivit förhindrad av att leverera varor eller tjänster.

  • Det första du måste göra är att studera om det finns force majeureklausul i avtalet som du kan åberopa, studera den noggrant med hjälp av en jurist eller en advokat.
  • Du behöver titta i avtalet vilka formella krav som krävs för att förlita sig på force majeureklausulen.
  • Meddela motparten i skrift varför du åberopar force majeure klausul. Det kan i sin tur hjälpa dom
  • Undersök om omständigheterna runt avtalet förhindrar dig att fullfölja dina skyldigheter. Levererar du varor kanske du leta efter ersättningsvaror till din kund. Eller kanske kunden kan hitta ersättningsvaror – allt beror på vilken industri det gäller om det föreligger force majeure.
  • Kontrollera dina försäkringar. Har du rätt till försäkringsskydd? Vissa försäkringar ger rätt till ersättning vid produktionsavbrott med anledning av Covid-19.
  • Tänk på att om du inte kan leverera så betyder det inte att allt det du gör, alla tjänster och produkter, behöver drabbas. Skadeståndslagen i Sverige säger att man har en skyldighet att prestera så långt man kan. Det är bra att komma ihåg vid eventuella framtida tvister.
  • Det kan finnas en tidsgräns på hur länge du kan åberopa force majeure. Håll dig inom tidsramen för att undvika problem.
  • Avgör om det är förmånligt att säga upp avtalet på grund av force majeure. Diskutera med dina handelspartners, leverantörer och kunder, om ni kan komma fram till ett bättre sätt än att åberopa force majeure.
  • Var noga med att meddela din motpart snarast möjligast för att säkerställa deras vetskap om att du åberopar force majeure och håll dig uppdaterad om vad som händer.

Sammanfattning

Som företagare är du beroende av dina kunder och leverantörer. Epidemin av Coronaviruset har orsakat turbulens och force majeureklausulen anses vara en självklarhet att ta till. Dock hänger det mycket på vilken industri du befinner dig i och hur avtalen med din/dina motparter är skrivna. Force majeure skall ses som den sista utvägen – bästa sättet är att ha god kommunikation med dina kunder och leverantörer för att hitta bästa möjliga lösningen. Force majeure skall ses som den sista utvägen. Kontakta Rättsakuten redan idag!