Rättsakuten tar hjälp av privatspanare och journalister för att vinna mål åt klienter.

Privatspanare

En klient till Rättsakuten har blivit romansbedragen av ett par. Paret, en man och en kvinna har lurat Rättsakutens klient på ett gåvobrev på 340 000 kronor. I villkoren till gåvobrevet har mannen skrivit under att inte träffa kvinnan eller inleda en relation med henne.

Rättsakutens privatspanare och journalist har dock tagit fram uppgifter som bevisar motsatsen, vilket gör att mannen har brutit mot gåvobrevets villkor.

  • Anlitandet av privatspanare har hjälpt oss och vår klient till att ta fram bevis som vår klient inte kände till tidigare. Det finns flera bevis gentemot motparten i fråga, ett av dessa är att mannen har haft en relation till kvinnan. Två spanare och en journalist har tagit fram bevis som kommer att stärka vår klients position i den här tvisten, säger Rättsakutens grundare Fredrik Jörgensen och avslutar.
  • Vi använder privatspanare för att nå och hitta information som våra klienter inte känner till. Det har visat sig vara framgångsrikt.

Skapar “bistånd” i sig incitament som undergräver hållbarhet? Det här är

provocerande fråga som ligger till grund för denna studie, som undersöker hur de incitament som uppstår i systemet för utvecklingssamarbete påverkar hållbara resultat.

Utgångspunkten är uppfattningen att många utvecklingsproblem i länder där utländska ’donatorer’ verkar orsakas av svaga eller så kallade perversa

incitament för lokala aktörer att engagera sig i kollektiva åtgärder för sina gemensamma

Bra. I sin tur är dessa perversa incitament till stor del förankrade i ogynnsamma institutionella omständigheter. Hållbara lösningar på utveckling

problem kräver institutionella förutsättningar som formar incitament för kollektiv

åtgärder och utvecklingssamarbete kan främja skapandet av sådana gynnsamma institutioner. Men det kan också skapa eller förstärka perversa incitament som förhindrar hållbara resultat. För att bättre förstå ev

sådana ’givare’-pålagda begränsningar för utveckling, Sidas avdelning för

Utvärdering och internrevision, som är en oberoende avdelning som rapporterar direkt till Sidas styrelse, har beställt denna studie. Det

genomfördes av en forskargrupp från Workshop in Political Theory

och Policy Analysis vid Indiana University, ledd av den internationellt erkände statsvetaren professor Elinor Ostrom.

Studiens bidrag är mångfaldigt: Först och främst introducerar den ett institutionellt perspektiv på utveckling och utvecklingssamarbete som är

delvis roman till Sida och resten av ’biståndssamfundet’. Detta perspektiv

lyfter fram vikten av incitament och ökar vår förståelse för

incitamentsproblem inom utvecklingsländer såväl som inom

system för “bistånd” i sig. För det andra ger studien en metod och verktyg för institutionell analys och utvärdering av sambandet mellan ’bistånd’, incitament och hållbarhet. Det illustrerar teoretiskt

Nyheten finns på Rättsakutens MyNewsDesk. Du kan hitta andra nyheter här.

E-postformulär - Nyhetsbrev

Kontaktformulär - Startsida