Rättsskydd

Rättsskydd – vad är det för villkor?

Rättsskydd kan man använda när man anlitar en jurist och om man har en försäkning som täcker rättsskydd.

När man anlitar en jurist, så måste man vara beredd på att det kan komma att innebära kostnader. Kostnaden kan fördelas på olika sätt beroende på fall till fall, men rättsskydd är ett effektivt sätt att få rättshjälp av en jurist.

Rättsskydd är en försäkring vid tvist

Om du inte vinner målet eller om huvudregeln dvs att motparten betalar inte är tillämplig, så kan du få ersättning via rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring. Exakt vilka kostnader som täcks framgår av dina försäkringsvillkor.

Ofta finns flera begränsningar, till exempel att man betalar tjugo procent i självrisk, att bara viss timersättning ersätts, att kostnader till ett visst maxbelopp ersätts. Det finns också begränsningar i form av att bara vissa tvister ger rätt till ersättning.

Rättshjälp är ofta förväxlad med rättsskydd

Om du inte får ersättning av motparten eller försäkringsbolaget kan du som privatperson i vissa fall få ersättning från staten genom så kallad rättshjälp. Villkoren för att få rättshjälp är framför allt att du har en inkomst under 260 000 kronor per år. Beroende på hur stor inkomst du har får du betala en rättshjälpsavgift.

Rättsakutens arvode vid rättsskydd eller rättshjälp

Om inget annat avtalas så arbetar Rättsakuten på löpande räkning med en timtaxa om 3 000 kronor exklusive mervärdesskatt för företag och 2 500 kronor inklusive mervärdesskatt för privatpersoner. All tid för ett uppdrag debiteras och för varje påbörjad timme debiteras minst en halvtimme.

Om du inte får full ersättning för Rättsakutens arvode av motparten, försäkringsbolaget eller staten, så måste du betala mellanskillnaden själv.

Om du vill så kan Rättsakuten göra en uppskattning av arvodet. Under vissa omständigheter är det också möjligt att till exempel avtala om ett takarvode eller ett fast arvode.

Tveka inte att kontakta oss om du undrar vad det skulle kosta dig att anlita en jurist och om frågor gällande rättsskydd.

Kontakta oss idag för konsultation