Vad innebär skadehantering? Skadehantering omfattar all hantering från det att en olycka inträffar fram till dess att det skadade är åtgärdat och ersatt

Vilka behov löser vi?

De flesta försäkringsbolag arbetar under tidspress utifrån mallar vilket lämnar lite utrymme för diskussion avseende vållande. Det är sällan ett vållande blir annat än 100/0. Mallarna är givetvis användbara och ett effektivt hjälpmedel. Dock är mallarna från början skapade för personbilar och ”normala” trafiksituationer. Detta tillsammans med att de flesta stora försäkringsbolag är knutna till ÅÖ (återkravsöverenskommelsen) gör att utrymmet för diskussioner rörande vållandet kan vara lite invecklade.

Verkstadskalkyler godkänns ofta automatiskt och det är sällan krav på hyrbil och liknande granskas av handläggaren. Här finns det stora pengar att ”spara” genom att de facto granska krav eftersom det inte är ovanligt att verkstäder saltar sina fakturor och/eller utför arbeten som ej kan hänföras till den aktuella skadan. Avseende hyrbil och andra skadekostnader finns det regler för vad som ska ersättas och till vilket pris. Dessvärre prioriterar försäkringsbolagen kundnöjdhet och betalar ofta utan att granska. Detta är särskilt vanligt när den vållande parten är ett åkeri eller större företa.

Skadehantering omfattar allt från början till slut

Skadehantering omfattar allt från början till slut

Hur löser vi dessa behov?

Många åkerier har höga självrisker och i vissa fall enbart trafikförsäkring, men låter försäkringsbolagen hantera skador under självrisk och betalar bara skadefakturan när den kommer.

Vi skulle kunna erbjuda hjälp att hantera skadan mot försäkringsbolaget – se till att rätt information kommer in i tid till försäkringsbolaget samt granska vållande och kostnader.

Vi skulle kunna bistå med utbildning, ta fram informationsmaterial till personal, sälja in appen, osv. Grunden för ett lyckad skada, avsett om vår part är vållande eller ej, är att få in en korrekt och komplett anmälan utan dröjsmål. Om vår part är vållande och hanterar anmälan fläckfritt ger det goodwill för företaget.