Skattejurist

Har du fått ett beslut från Skatteverket eller står du inför en förändring i ditt liv eller ditt företag? Behöver du komma i kontakt med en skattejurist? Fyll i dina uppgifter så kommer en av Rättsakutens skattejurister att kontakta dig!

Vad gör en skattejurist?

En skattejurist är en juris med inriktning på skatterätt. Skatterätt är det rättsområde som reglerar den offentliga sektorns beskattning av privatpersoner, bolag och andra juridiska personer. Inom skatterätt regleras till exempel inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt, punktskatt och arbetsgivaravgifter.

Biträde i skattemål

Ett skattemål inleds med ett beslut av Skatteverket. Många funderar på att anlita en skattejurist första gången när de få ett skattebeslut som de vill överklaga eller ett förslag till ett beslut som de vill yttra sig över.

För att lyckas i en skattetvist krävs både goda kunskaper om de materiella skattereglerna och erfarenhet av förfarandereglerna. Det är en förvaltningsrättslig process i Skatteverket, förvaltningsrätten och kammarrätten med särskilda bestämmelser i bland annat skatteförfarandelagen.

Skatteplanering

En skattejurist arbetar också med att förebygga ogynnsamma skattebeslut. Detta sker genom skatteplanering. Ofta kopplar man in en skattejurist inför en förändring i sitt privatliv eller i sitt företag.

Det kan till exempel gälla:

  • Försäljning av fåmansföretag
  • Generationsskiften
  • Bosättning utomlands

Kontakta oss idag för konsultation