Skatterätt

Skatterätt och skatterättsliga frågor som jurist

Skatterätt innefattar rättsområdet som hanterar beskattning, taxering och ekonomiska redovisningsregler.

Inom området så tillkommer det nya lagar varje år inom svensk skattelagstiftning, vilket ger att det inte alltid är det lättaste att uppdatera sig inom gällande lagstiftning.

Dessutom så medför Sveriges medlemskap i EU påverkan på den svenska lagstiftningen, vilket ger att det är både internationell som nationell lagstiftning inom området.

Skattejuridisk rådgivning blir allt viktigare inom alla former av affärer och verksamhetsområden.

Som skattejurister hjälper vi dig att skatteoptimera företagets verksamhet med rätt råd vid rätt tillfälle.

De senaste åren så har skatterätten genomgått väldigt stora förändringar, både ur den skattskyldiges synvinkel men också genom ökad rättssäkerhet.

Skatterättsjurist som hjälper dig vid behov.

Småföretagare har ofta en uppsjö av olika regler och rekommendationer att förhålla sig till. Skattemässigt så innebär det självklart att hantera moms och momstaxering.

Det är inte alltför sällan som just småföretagare drabbas oskäligt hårt genom Skatteverkets ibland onödigt aggressiva verksamhet.

Skatterevision som efterföljd tjänar varken staten eller företaget på och en skatterevision kan tyvärr vara mycket hårda.

Det kan kännas ofta orättvist, speciellt när man har följt alla anvisningar som man fått ifrån sin bokföringsbyrå eller revisionsbyrå.

Att företaget upptaxeras är illa nog, men ofta följer en anmälan till Ekobrottsmyndigheten för olika typer av ekobrott.

För att undvika detta är det viktigt att agera på rätt sätt från början redan när Skatteverket har gjort en förfrågan.

Skatterätt är ett område som ofta bör uppmärksammas mer från företagens sida.

Rättsakuten hjälper till med koncernbeskattning, taxering, mervärdesskatt, punktskatter, arbetsavgifter,
sociala avgifter, skattebrott.

Vi åtar oss uppdrag som ombud i samtliga områden inom skatterätt.

Skatterättsärenden och kostnader

Rättsskydd utgår oftast som regel rättsskydd för denna typ av ärenden. Vilket ger att man oftast får stå för kostnaderna själv, alternativt har en bra företagsförsäkring som hanterar detta.

Endast vid fall av åtal så kan tingsrätten förordna ett offentlig försvarare, varvid staten som huvudregel står för kostnaderna.

I vissa fall kan även ett företags rättsskyddsförsäkring användas till att täcka eventuella kostnader för juridisk hjälp.

Skatterättsjurist som hjälper dig inom:

Företagsbeskattning

  • Koncernbeskattning
  • Taxering
  • Mervärdesskatt
  • Punktskatter
  • Arbetsavgifter
  • Sociala avgifter
  • Skattebrott

Rättsakuten hjälper till med koncernbeskattning, taxering, mervärdesskatt, punktskatter, arbetsavgifter, sociala avgifter, skattebrott.

Vi kan hjälpa med vad du än behöver inom skatterätt som din skatterättsjurist. Välkommen att fråga oss om skatterätt!

Kontakta oss idag för konsultation