Ska du bygga ditt egna hus? Det finns flera saker att tänka på när du skriver under småhusentreprenadkontrakt – ABS 18. Det kan ofta vara komplicerat och för att undvika tvist är det bra att känna till vilka regler som gäller och vad du särskilt ska tänka på.

Att tänka på när du som konsument skriver under småhusentreprenadkontrakt – ABS 18

ABS 18 är ett standardavtal för entreprenadkontrakt och är baserat på konsumenttjänstlagen och benämns Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader. ABS 18 är framlagd av Konsumentverket ihop med Byggbranschen för att ge dig som privatperson ett skarpare skydd.

 

ABS 18 är avsedd för småhusentreprenader.

 • Ta fram referens från konsumenter som entreprenören har gjort uppdrag åt tidigare. Kontakta referenserna och ställ frågor kring entreprenörens uppdrag och hur det sköttes i stort.
 • Kontrollera att det är rätt ifyllt datum för ingående dokumentation – exempelvis konstruktionsritningar och arkitektritningar. Det är viktigt att det kontrolleras eftersom ritningar tenderar att korrigeras under arbetets gång av olika anledningar, och det ska kunna uppvisas, jämte bilagan ABS 18, varför en så kallad ÄTA (Ändringar, Tillägg, Avgående) uppstår. Du kontrollerar detta genom att titta på tidigare avtalets ritningsnummer och datum för att sedan jämföra med nytt ritningsnummer och datum.
 • Undersök om företaget du tänker skriva avtal med innehar F-skatt och är registrerad som arbetsgivare. Finns det någon form av uppvisad garanti, exempelvis omdöme från bank? Utför en kreditupplysning för att undvika att anlita en entreprenör som går i konkurs mitt i husbygget – som konsument kan du få svåra konsekvenser om det sker.
 • Ställ frågor till entreprenören om vilken kompetens denne besitter – detta för att försäkra dig om att rätt kompetens för uppdraget finns.
 • För att du som konsument inte ska bli belastad för mycket bör lyftplanen vara jämnt sammanställd. I allmänhet ska lyftplan lyftas efter genomförda etapper med reservation för 10 till 20 procent över den verkliga summan. Detta för att det kan behövas resurser för att beställa mer material till nästa etapp.
 • Ta reda på företagets byggförlopp – hur stor är bemanningen, har företaget egen personal eller förflyttar till egna underentreprenörer?
 • Var noggrann med start och sluttid. Det är viktigt att få en uppfattning om det tilltänkta husbyggets ledtider för att kunna följa med i planeringen.
 • Läs igenom allmänna bestämmelser. Be entreprenören beskriva sådant som känns svårt att begripa. Det är bättre att få vetskap om begrepp man inte begriper sig på redan vid start.
 • Red ut från början om det föreligger risk för tillkommande kostnader. Oväntade merkostnader kan komma som en obehaglig överraskning.
 • Det bör finnas administrativa föreskrifter, detta blir som en förtydligande på entreprenadens villkor.
 • Innan du skriver på ska det finnas en offert som tydligt beskriver arbetet. Offerten ska baseras helst på platsbesök för att se förutsättningar och basera offerten utefter dessa.
 • Se till att entreprenören innehar erfoderliga försäkringar som gäller för ABS. Försäkringarna ska uppfylla kraven för gällande branschavtal. Företaget måste kunna uppvisa ett försäkringsnummer som är aktivt. Försäkringsbeloppet bör vara 10 miljoner kronor.
 • ABS 18 ger större rättigheter till dig som konsument vad gäller småhusentreprenader och tillbyggnationer då jämförelsevis med hantverkarformuläret behövs det exempelvis inte skrivas in förutsättningar, handlingar, betalningsplaner och garantier.
 • Att bygga sitt eget hus är en stor utmaning som de flesta inte har genomfört tidigare. Ska det bli som det var tänkt är det viktigt att det blir rätt redan i förstadiet. Vid osäkerhet bör en sakkunnig inom avtalsprocess kontaktas för att det ska bli rätt. Då spar du eventuella felaktigheter.

Sammanfattning

Att bygga sitt eget hus är en stor utmaning och är oftast något som inte genomförts tidigare. För att det ska bli som det var tänkt är det viktigt att det blir rätt redan från första stadiet. Småhusentreprenadkontrakt kan ofta verka invecklat och krångligt. För att verkställa ett byggprojekt behöver det finnas avtal mellan diverse aktörer som kommer att arbeta i projektet. ABS 18 är det standardavtal som ger dig som konsument ett starkare skydd.

När du anlitar Rättsakuten i ditt hantverkar- eller entrprenadprojekt får du övertaget i en tvist, eller allra helst undviker vi att hamna i tvist. Om du vill veta mer om Rättsakutens erbjudande inom om AB 04 klicka här, ABT 06 klicka här,för Hantverkarformuläret klicka här. För en överblick om entreprenadrätt, klicka här.