Är en banktjänsteman behörig att träffa överenskommelse avseende begränsningar i en borgensförbindelses giltighet?

Är du banktjänsteman och undrar du om du får ingå avtal om begränsningar i giltigheten av borgensförbindelse? Då är Borgensförbindelsefallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Vad finns det för olika typer av fullmakter? Ställningsfullmakt Med ställningsfullmakt menas att någon intar en yttre ställning, [...]