Aktiebolagslagen – en kort innehållsbeskrivning.

Aktiebolagslagen är central inom bolagsrätten Aktiebolagets födelse liv och död - allt beskrivs i aktiebolagslagen (ABL). Allt som rör registreringen och upprättandet av ett aktiebolag finns beskrivet och reglerat i aktiebolagslagen. Här finns också beskrivningar av hur man ska redovisa räkenskaper, vad som gäller för beslutande personer inom ett aktiebolag och mycket [...]