Vad säger visselblåsarlagen?

Rättsakuten har uppmärksammat att tidigare anställda i flera branscher anklagats för att bedriva konkurrerande verksamhet med företaget. Därför redogör nu Rättsakuten vad visselblåsarlagen säger. Visselblåsarlagen Lagen innebär kortfattat att anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden skyddas mot repressalier från arbetsgivaren. Lagen medför inte några förändringar i [...]

Sju saker du bör veta om ditt anställningsavtal

Rättsakuten har den senaste tiden uppmärksammat att arbetssökande i flera branscher erbjuds anställningsavtal med oskäliga villkor. Därför har nu Rättsakuten tagit fram sju punkter du bör veta om ditt anställningsavtal. Anställningsavtal Vid en ny anställning är det många som skriver på ett anställningsavtal utan att läsa vilka [...]

Ny ägare och ny arbetsgivare

Vad händer när du får en ny ägare och en ny arbetsgivare? Enbart det faktum att en verksamhet övergår från en arbetsgivare till annan innebär inte per automatik att det är fråga om en verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening. Rättsakuten förklarar ägarskifte. Det krävs att övergången sker mellan [...]

Go to Top