Den enskilda näringsidkarens arbetsinsats ska beaktas

Högsta domstolen klargör hur marknadsvärdet på en enskild näringsverksamhet ska beräknas enligt avkastningsvärdemetoden. Innehavarens egen arbetsinsats ska beaktas genom att rörelsen påförs fiktiva lönekostnader. Detta innebär att rörelsevärdet ofta blir noll kronor. Detta innebär också att det är avgörande för hyresgästen att utforma sin talan på rätt sätt och att använda rätt metod för [...]