Företrädaransvar i aktiebolag

Har du några frågor kring företrädaransvaret eller behöver du hjälp i ett ärende som rör aktiebolag? Vi på Rättsakuten är duktiga på bolagsrätt och kan ge dig rådgivning och assistans. Du är varmt välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon för en konsultation. Företrädaransvaret i aktiebolag [...]

Kan en banktjänsteman utfärda on-demand garantier som är bindande för banken?

Är du banktjänsteman och undrar vilka bindande avtal du får ingå åt bankens vägnar? Då är Nordbanksfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Vad finns det för olika typer av fullmakter? Ställningsfullmakt Med ställningsfullmakt menas att någon intar en yttre ställning, varmed brukar förbindas [...]

VD:s behörighet att ingå viss typ av avtal

Är du VD för ett bolag och undrar vilka typer av avtal du får ingå åt bolagets räkning? Då är Merchantfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Behörighet enligt ABL Det är styrelsen som anses vara aktiebolagets främsta företrädare och det är även styrelsen [...]

Styrelseledamöters ansvar för bolagets förpliktelser efter utträde

Var du styrelseledamot i ett bolag och är orolig för att bli personlig ansvarig för bolagets förpliktelser trots utträdde från bolaget? Då är Utträdesfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om kontrollbalansräkning Kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger aktiekapitalet. Om det är så [...]

Skyldighet för aktieägarna att svara för motpartens rättegångskostnader

Är du aktieägare och ditt aktiebolag funderar på att starta en domstolsprocess mot ett annat bolag? Vad är ansvarsgenombrott och vad gäller? Då är Processbolagsfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Ansvarsgenombrott Inom aktiebolagsrätten så gäller som huvudregel att delägarna inte är ansvariga för [...]

Om regressrätt på grund av att ha betalat bolagets skatteskuld

Undrar du huruvida en styrelseledamot kan göra gällande regressrätt gentemot den andra styrelseledamoten på den grunden att den har betalat bolagets skatteskuld? Då är Skatteskuldsfallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Om kontrollbalansräkning Kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger aktiekapitalet. Om det är [...]

Go to Top