För dig som jobbar med personuppgifter i e-post – Det här bör du ha koll på

När man hanterar personuppgifter i e-post så behöver man vara extra försiktig. Vi har tidigare berättat om hur man med hjälp av samtycke kan ha rättslig grund för att hantera personuppgifter. Men när det handlar om e-post så tillkommer ytterligare en aspekt – nämligen säkerhet. Det gäller att ha en acceptabel it-säkerhet, så att [...]