När hantverkare eller entreprenören kan hållas ansvarig för fel och skada i entreprenader

När är entreprenören ansvarig för fel och skada i kommersiella entreprenader? Entreprenadprojekt är väldigt ofta både komplexa och stora. Med komplexa menar vi att det både är väldigt många olika moment som ska utföras och att det är väldigt många parter inblandade i arbetet. Med stora menar vi att entreprenadprojekt ofta tar en stor del [...]