Behöver ditt företag göra en konsekvensbedömning?

GDPR / Dataskyddsförordningen har varit en realitet en längre tid nu och de flesta har behövt göra och har gjort anpassningar. Det kan dock uppstå nya situationer i en verksamhet som kräver att man på nytt prövar hur väl man lever upp till bestämmelserna i förordningen. Varje gång man inför nya rutiner för behandling [...]