Vilka är de vanligaste misstagen vid avhjälpande i konsument- och kommersiella entreprenader?

Entreprenader, oavsett om de är små eller stora, är komplexa. Entreprenader inkluderar ofta väldigt många olika moment och de olika momenten måste inte sällan utföras av personer med olika yrken och också utföras i en viss ordning. Med hänsyn till denna komplexitet finns det stor risk för att misstag begås och dessa misstag kan leda [...]