Vad är oriktig uppgift?

Skattetillägg kan tass ut när man lämnat en oriktig uppgift, men vad innebär detta i praktiken och när kan man ha råkat lämna en oriktig uppgift? Läs om vad som krävs för att en uppgift ska anses oriktig och vilka undantag som gör att uppgiften ändå inte anses vara oriktig. Skattetillägg vid oriktig uppgift [...]