För dig som jobbar med personuppgifter i e-post – Det här bör du ha koll på

När man hanterar personuppgifter i e-post så behöver man vara extra försiktig. Vi har tidigare berättat om hur man med hjälp av samtycke kan ha rättslig grund för att hantera personuppgifter. Men när det handlar om e-post så tillkommer ytterligare en aspekt – nämligen säkerhet. Det gäller att ha en acceptabel it-säkerhet, så att [...]

Lathund för behandling av personuppgifter

För att konkretisera vad GDPR egentligen innebär för de flesta företag så kan man sammanfatta det så här. Ett företag behöver rättslig grund för att att behandla personuppgifter. Har man inte rättslig grund så ska man enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningens text inte hantera personuppgifter. Här kommer en enkel och kortfattad checklista som du kan [...]