Kan en revisor bli skadeståndsskyldig för att det finns brister i revisionen av en årsredovisning?

Är du revisor för ett aktiebolag och är orolig för att bli skadeståndsskyldig? Finns det brister i revisionen av årsredovisningen?  Då är BDO-domen ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om skadestånd vid ren förmögenhetsskada Inom svensk rätt så ser man restriktivt på den skadelidandes [...]