Trafikbrott

Trafikbrott tillhör den kategori brott som de flesta av oss är kapabla att göra, antingen är det medvetet som till exempel en fortkörning, eller omedvetet på grund av bristande uppmärksamhet på skyltar och anvisningar. Trafikbrott regleras inte i Brottsbalken utan i ett eget avsnitt som heter Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott samt i [...]